လူ၀င္စား ဟူသည္

လူ၀င္စား ဟူသည္

(ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၁ ျပည့္ ေမလထုတ္ ျမတ္ပန္းရဂံုစာေစာင္ပါ ဥကၠာ {အင္ၾကင္းေျမ}၏ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ၀င္စားမ်ားတြင္ ဘ၀ေဟာင္းမွ ဥတုဇ႐ုပ္ေပၚတြင္ ရွိခဲ့ဖူးေသာ အမာရြတ္မ်ား ပါၾက၏။ အဘယ္အေၾကာင္း တရားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

လူ၀င္စားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ေမးျမန္းၾကသျဖင့္ ဆရာေတာ္ေျမာက္ျမားစြာက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျဖဖူးၾက ေလၿပီ။ဤ၌ ထင္ရွားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အေျဖမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္၍
ေမးခြန္းရွင္သိလိုသည္မ်ားကိုေျဖပါမည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႏိုင္ငံျခားပုစၧာ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္မွ ျပင္သစ္ပုစၧာ အမွတ္ေလး အေျဖတြင္ လူ၀င္စားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျဖကို ေရွးဦးစြာ ထုတ္ျပပါမည္။

(ေမး) “ လူ၀င္စားဟူ၍ ေလာက၌ ေျပာရိုး ဆိုရိုးရွိၾက၏။ ၀င္စားျခင္း အေၾကာင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္တြင္ သက္၀င္ျခင္းရွိပါသလား? ”

(ေျဖ ) လူ၀င္စားဟူသည္ အသီးအျခား တပါးတမ်ိဳး မဟုတ္။လူ႔ဘ၀သို႔ ေရာက္လာၾကသူ အေပါင္းတို႔တြင္ ေရွးဘ၀ကို ျပန္၍သိႏိုင္သူ အနည္းငယ္မ်ွသာ ရွိၾက၏။ ထိုသူတို႔ကို လူ၀င္စားဟူ၍ ေခၚၾက၏။ ထိုသူကို ဗုဒၶ ဘာသာက်မ္းဂန္တို႔၌ `ဇာတိႆရ´ ပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ေခၚ၏။

ေရွးဘ၀ကို ျပန္၍ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာသူ၊သိႏိုင္ေသာသူ ဟု ဆိုလိုသည္။ ေရွးဘ၀ကို ျပန္၍ မသိႏိုင္ျခင္း၊
သိႏိုင္ျခင္း အေၾကာင္းကား –

(၁) လူ႔ဘ၀၌ ေန႔ရက္ရွည္ၾကာ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းစိတ္အား ကုန္ခန္း၍ ေသရျခင္းတပါး။

(၂) ေနာက္ဘ၀၌ ဂဗၻေသယ်ကမ်ိဳး ျဖစ္၍ အလြန္ေသးငယ္လွေသာ ကာလေရၾကည္ အစတည္လ်က္ေန႔ရွည္ရက္မ်ား ေျဖးေႏွးစြာ ႀကီးပြားရသျဖင့္ စိတ္အားေသးႏုတ္ ေမွးတုတ္ မိန္းေမာ၍ ေနရျခင္းတပါး။ဤအေၾကာင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ၍ လာၾကကုန္ေသာ သူတို႔သည္ေရွးဘ၀ကို ေမ့ၾကကုန္၏။

ထိုမွတပါး-(၁) အလြန္ငယ္ကေလးက ေသခဲ့ၾကေသာသူ၊ အလြန္အိုမင္းထိုင္းမိႈင္းလွမွေသခဲ့ၾကေသာသူ၊ ယစ္မ်ိဳးၾကဴး လွေသာသူတို႔သည္၄င္း၊

(၂)ေနာက္ဘ၀၌အမိသည္ေရာဂါသည္မျဖစ္ခဲ့ေသာ္၄င္း၊

(၃)အလုပ္ၾကမ္း၊အကိုင္ၾကမ္းလုပ္ကိုင္ရသူျဖစ္ခဲ့ေသာ္၄င္း၊

(၄)ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ၌အလိမၼာမရွိသူျဖစ္ခဲ့ေသာ္၄င္း၊

(၅)အေစာင့္အစည္းမရွိသူျဖစ္ခဲ့ေသာ္၄င္း၊

အမိ၀မ္းတြင္း၌ သူငယ္သည္ အလြန္ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခားျခင္း မ်ားသျဖင့္လည္း ေရွးဘ၀ကို ေမ့ၾကကုန္၏။
(ဤကားေရွးဘ၀ကိုျပန္၍မသိႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္းတည္း။)

(၁) ဤလူ႔ဘ၀၌ ေသလြန္၍ ဥပပတ္နတ္ဘ၀၊ ျဗဟၼာဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကေသာသူ၊ ငရဲဘ၀ ၿပိတၱာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကေသာသူတို႔သည္ေရွးဘ၀ကိုသိႏိုင္ၾကကုန္၏။

(၂) ဤလူ႔ဘ၀၌ အားရွိတုန္းအခါမွာ လက္နက္ေဘး၊ ကပ္၊ ဥပါဒ္ေဘး ႏွင့္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုး ၾကကုန္၍ ေနာက္ဘ၀၌ အနာေရာဂါကင္း၍ သန္႔ရွင္းၿငိမ္သက္ေသာ အမိ၀မ္း၌ ျဖစ္ရေသာ သူမ်ားသည္ ေရွးဘ၀ကို သိတတ္ၾက၏။

(၃) ေရွးဘ၀ကို ျပန္၍ သိရလို၏ – ဟု ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳ၍ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳခဲ့ေသာ သူမ်ားသည္လည္း ေရွးဘ၀ကိုျပန္၍သိတတ္ၾက၏။

(၄) ပုေဗၺနိ၀ါသ အဘိညာဏ္ကို ရၾကကုန္ေသာ ရေသ့တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာတို႔သည္လည္းေကာင္းေရွးဘ၀ကိုသိတတ္ၾကကုန္၏။(ဤကားေရွးဘ၀ကိုျပန္၍သိႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္းတည္း။)”

ဆရာ၀န္ႀကီး ဦးေန၀င္း ေမးသျဖင့္ ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ေျဖဆိုအပ္ေသာ `သိပၸံအျမင္ႏွင့္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ အေျဖမ်ား´ စာအုပ္မွ ယခုဘ၀အထိ ယခင္ဘ၀က အမာရြတ္မ်ား ပါရွိလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္အေျဖကို
ထုတ္ျပပါမည္။

“ေမး။ ။ ႐ုပ္ကေကာဘယ္လိုေျပာင္းပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ႐ုပ္လည္းမေျပာင္းဘူး၊ ႐ုပ္လည္း မေျပာင္းဘူး။ ကံေၾကာင့္ ႐ုပ္သစ္ျဖစ္။ဒီဘ၀မွာ လူပင္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေနာက္ဘ၀ၿပိတၱာျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ၿပိတၱာ႐ုပ္၊ တျခားသပ္သပ္ ကံက အက်ိဳးေပးတယ္ေလ။ကံက၀ိပါက္၀ိညာဥ္ကိုလည္း အက်ိဳးေပးတယ္။

ခုနက ကမၼဇကလာပ္သံုးစည္းဟာ သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ။ ႐ုပ္က ဆက္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေၾကာင့္ ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔၊ ဒီက႐ုပ္ေတြေျပာင္းသြားလို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကံေၾကာင့္ ႐ုပ္သစ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီဘက္က ဓားခုတ္ရာ ဟိုဘက္မွာပါေန။ ။

တစ္ခါ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေမးစရာရွိတယ္။ ဓားခုတ္ရာနဲ႔လူဟာ ဟိုဘက္ဘ၀က်ေတာ့ သူ႔မွာ အဲဒီဓားခုတ္ရာ ပါသြားတယ္။အဲဒီဟာက ဘုန္းႀကီးသိပ္မမီဘူးေနာ္၊ သိပ္မမီေပမဲ့လို႔ စိတၱဇ႐ုပ္က ဓါတ္ခ်င္းက ဆက္ေနေသးတယ္။ စိတ္က ဟိုသယ္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

မဟုတ္ေပမဲ့လို႔ ဓါတ္ခ်င္းက ဆက္ေနေတာ့ ကေလးမွာ ဓါးခုတ္ရာေလး ဘာေလး ေတြ႔ေနတယ္။ အဲဒီထိေအာင္ေတာ့ ဘုန္းႀကီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မေျပာႏိုင္ဘူး။ မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီလို ဆက္တဲ့ဥစၥာ ဒီက႐ုပ္ ပါသြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္ခ်င္း ေက်းဇူးျပဳ။ ။

ခုဘ၀မွာပဲ ၁၀-ႏွစ္သားတုန္းက ဓားခုတ္ရာနဲ႔လက္ဟာ ၁၁-ႏွစ္သားက်ေတာ့ ဒီအရာက ပါလာတာမဟုတ္ဘူး၊ ႐ုပ္သစ္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဓါတ္ခ်င္း ဆက္ေတာ့ ဟိုမွာ အရာကေလးက ပါရက္ပါရက္ပဲ။ ဒီက ဓါးခုတ္ရာက ႐ုပ္ေတြက ဟိုမွာ ဓါးခုတ္ရာ အျဖစ္နဲ႔ ဆက္တာမဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္ခ်င္း ေက်းဇူးျပဳလိုက္ေတာ့ ဒီအရာကေလးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ႐ုပ္ကေလးေတြပဲ ဟိုမွာသြား ၿပီးေတာ့ ျဖစ္တယ္။

ဟုိဘက္ဘ၀က်ေတာ့ ႐ုပ္သစ္ေပမဲ့လို႔ ဒီက စိတ္ဓါတ္ကေတာ့ ဆက္ရက္ျဖစ္ေနတယ္။ဓားခုတ္ရာေလး ဘာေလး ပါသြားတယ္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တယ္လို႔ ၊ ဒီလိုေတာ့ ဘုန္းႀကီးက နားလည္း ထားတယ္။
(ႏွာ ၆၀-၆၁)”

၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာဦးျမင္ေဆြ ေမးျမန္းသျဖင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ေျဖဆိုအပ္ေသာ `ဘ၀ျပႆနာ´ စာအုပ္မွ ထုတ္္ႏႈတ္ျပပါဦးမည္။

“ေခြးဘ၀ကလူ” ။ ။ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ဧရာ၀တီကၽြန္းထဲက မိဖုရားရြာ၌ မယ္အိမ္ေခါင္း၏သား (ယခု အသက္ ၅၀-ခန္႔ရွိ) ေမာင္တိုက္စိုးဆိုသူသည္ ေရွးဘ၀က မယ္မင္းပု+ ဖုိးခိုတို႔၏ အိမ္၌ ေခြးမျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊
ေခြးသားကေလးမ်ားေမြးလ်က္ တစ္ညေသာအခါမွာ စားစရာ မရွိေသာေၾကာင့္ တျခားအိမ္သို႔သြား၍ ထမင္းအိုးကို ဖြင့္ကာ ထမင္းခ်ိဳးကို ကိုက္စားေနခိုက္ အိမ္ရွင္က ခရင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ကို ထိုးေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရေၾကာင္း၊

သားကေလးမ်ားအနီးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လဲက်၍ ေသခဲ့ေၾကာင္း စသည္ကို ေျပာျပ၏။ ထိုသူ၏ ရင္ဘတ္၌ ခက္ရင္းဒဏ္ရာ ထင္လ်က္ရွိ၏။ ၎မွာ စြဲလမ္းေသာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူသင့္၏။

ဥပမာ အိပ္ေမြ႔ခ်ထားေသာသူအား ဆရာက သံပူႏွင့္ကပ္မည္ဟုေျပာ၍ ခဲတန္ႏွင့္ ကပ္လိုက္လွ်င္ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ မီးေလာင္ဖု ေပၚလာျခင္းမ်ိဳးပင္ဟု မွတ္ရာ၏။” (ႏွာ -၄၈)

အထက္ပါ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အေျဖမ်ားအတိုင္း `ယခင္ဘ၀က အမာရြတ္မ်ား ယခုဘ၀အထိပါလာျခင္းမွာ စိတ္စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ စိတၱဇ႐ုပ္မ်ားကေက်းဇူးျပဳသျဖင့္ ထင္လာျခင္း´ဟု သေဘာက် မွတ္သားသင့္ပါသည္။

အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)

Post Author: Ma Ma Lay