မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပရမွာလား

မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပရမွာလား

စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ ၾကယ္မင္းသမီးေလးက ခမည္းေတာ္ ၾကယ္မင္းႀကီးကိုေမးတယ္။

“ေဖေဖ…သမီးကို လူေတြ ၾကည့္မရၾကဘူးထင္တယ္”

“ဘယ္လူေတြတုန္း သမီးရဲ႕”

“ၾကည့္မရတဲ့လူေတြေပါ့ ေဖေဖရယ္…”

“မုန္းတဲ့လူေတြေပါ့…”

“ဟုတ္…”

“သမီးစကားကို ေဖေဖ ျပန္ေျပာၾကည့္မယ္ေနာ္…သမီးကို ၾကည့္မရတဲ့လူေတြက ၾကည့္မရျဖစ္ေနလို႔ သမီးစိတ္ညစ္ေနတယ္။ ဟုတ္တယ္ေနာ္…”

“ဟုတ္…”

“သမီးကို ၾကည့္မရတဲ့လူ တစ္ေယာက္႐ွိတုိင္း႐ွိတုိင္းမွာ သမီးကို ေမွ်ာ္ၿပီးၾကည့္ၾကည့္ေနတဲ့လူ အနည္းဆံုး ဆယ္ေယာက္ေလာက္႐ွိတယ္ဆိုတာေရာ သမီးသတိထားမိလား…”

“အဲဒါ ဘယ္သူေတြလဲ ေဖေဖ…”

”ထိပ္ဆံုးက အေဖေပါ့”

“…”

“ေနာက္ သမီးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ သမီးမသိေပမဲ့ သမီးကို ခ်စ္တဲ့လူေတြေလ။ အဲဒီလူေတြအတြက္ သမီး ေတာက္ပရလိမ့္မယ္သမီး”

“ဟုတ္”

“သမီးကိုမုန္းသူတစ္ေယာက္အတြက္ ေမွးမွိန္ျပတယ္ဆိုတာ သမီးကို ေတာက္ပေစခ်င္တဲ့ခ်စ္သူဆယ္ဦးအေပၚ တာဝန္မေက်ရာက်တယ္သမီး”

“ဒါဆို သမီးကအေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းကိုေဆာင္ရမယ္ေပါ့”

“အေမွာင္ဆိုတာ သမီး ဘာကို ေခၚခ်င္တာလဲ။ အလင္းဆိုတာေရာ သမီး ဘာကို ေခၚခ်င္တာလဲ။”

“ဟုိေလ…”

“တိတိက်က်အေျဖမေပးႏုိင္တာ အႏၱရာယ္႐ွိတယ္သမီး။ ဒါ့ျပင္ သမီးအတြက္ အေမွာင္ဆိုတာ တခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ အလင္းျဖစ္ႏုိင္သလို၊ သမီးရဲ႕အလင္းဟာ တခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ အေမွာင္ျဖစ္ႏုိင္တာကို သတိျပဳဖို႔လိုတယ္။”

“ဒါဆို သမီးက ဘာလုပ္ရမွာလဲ။ မလုိသူေတြ မ်က္ေစ့က်ိန္းေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပရမွာလား”

“ဒီလို႐ွိတယ္သမီးရဲ႕။ သမီးကို ခ်စ္တဲ့လူေတြက သမီးဘယ္ေလာက္ စူးစူး႐ွ႐ွထက္ထက္ျမက္ျမက္ ေတာက္ပသည္ျဖစ္ေစ မ်က္ေစ့က်ိန္းတယ္လို႔ မထင္သလို သမီးကို မုန္းတဲ့လူေတြက သူတို႔အတြက္ သမီးဘယ္ေလာက္ မွိန္ေဖ်ာ႔ေပးသည္ျဖစ္ေစ မ်က္ေစ့က်ိန္းၿပီး ၾကည့္မရျဖစ္မွာပဲ”

“အဲဒီေတာ့…”

“သမီးဟာၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္တယ္။ ေမြးဖြားလာကတည္းက ေတာက္ပဖို႔ေမြးဖြားလာတာျဖစ္တယ္။ ၾကယ္မွန္ရင္ေတာက္ပရမွာျဖစ္လို႔ မေတာက္ပေသာၾကယ္သည္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္မလုပ္ေသာၾကယ္သာျဖစ္တယ္။ သမီးဟာ တာဝန္ေက်ေသာ ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖေဖယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမီးဟာ ေတာက္ပရလိမ့္မယ္။ ေတာက္ပမဲ့ေတာက္ပ မလိုသူေတြ မ်က္ေစ့က်ိန္း႐ံုေလာက္ မေတာက္ပနဲ႔။ ကန္းသြားေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပလုိက္ပါသမီး။”

(ေတာက္ပရမွာေၾကာက္ေနေသာ၊ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ေတာက္ပေနရေသာ ေလာက႐ွိ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီး၊ ပညာရပ္အသီးသီး၊ ေနရာအသီးသီးမွ ၾကယ္ပြင့္အားလံုးသို႔)

Credit to Aung Ko Ko

Post Author: Ko Sai