ကမာၻ ့အ ေက်ာ္ၾကားဆုံး အ ေဟာ အ ေျပာ ပါရဂူ ႀကီး DALE CARNEGIE ၏ ေျပာ ၾကားခ်က္

ကမာၻ ့အ ေက်ာ္ၾကားဆုံး အ ေဟာ အ ေျပာ ပါရဂူ ႀကီး DALE CARNEGIE ၏ ေျပာ ၾကားခ်က္

ကမၻာတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး အေဟာအေျပာနွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပါရဂူ ေဒးလ္ ကာနက္ဂ်ီ ( DALE CARNEGIE ) ၏ ျပဳံျခင္း၏ တန္ဖုိးတရား (၉-ခ်က္)”

၁။ ျပဳံးျခင္းသည္ ဘာမွ်မပင္ပန္း ။ အလြန္တာသြား၏။
၂။ ျပဳံးေသာသူတြင္ ဘာမွ် ေလ်ာ့မသြားဘဲနွင့္ အျပဳံးခံရေသာ သူတြင္ အမ်ားၾကီးရလုိ္က္၏။
၃။ ျပဳံးျခင္းသည္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ထုိအျပဳံးကို တစ္သက္လုံး မေမ့နုိ္င္။
၄။ ျပဳံးျခင္းနွင့္ကင္း၍ ေနနုိင္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူဟူ၍ မရွိ။ ထုိျပဳံးျခင္း၏ အက်ဳိးကို မခံစားနုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲသူဟူ၍လည္း မရွိ။
၅။ ျပဳံးျခင္းသည္ အိမ္တြင္းတြင္ ခ်မ္းသာသုခကုိ ေပး၏။ အလုပ္ခြင္တြင္ မ်က္နွာပြင့္လန္း၏။ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၏ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္၏။
၆။ ျပဳံးျခင္းသည္ ေမာပန္းေနသူကို အေမာေျပေစ၏။ စိတ္အားငယ္သူကို စိတ္အားတက္ေစ၏။ ၀မ္းနညး္သူကို ၀မ္းသာေစ၏။ လူတုိ႔၏ အတိဒုကၡမ်ားကုိ ကုသရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ သဘာ၀ဓမၼနည္းျဖစ္၏။
၇။ သုိ႔ရာတြင္ ျပဳံးျခင္းကုိ ၀ယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေခ်းငွား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခိုး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မရနုိ္င္။ ေပးသူက ၾကည္ျဖဴစြာ မေပးလွ်င္ ရသူမွာ အက်ဳိးမထင္ေခ်။
၈။ မျပဳံးုနိင္ေလာက္ေအာင္ ပင္ပန္းလ်က္ရွိေသာသူထက္ ျပံဳျခင္းကို ပုိ၍ အလုိရွိေသာသူ မရွိပါ။
၉။ သင့္ကို လူၾကိဳက္မ်ားလုိလွ်င္ ျပဳံးနည္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။
“ကမၻာတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး အေဟာအေျပာနွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပါရဂူ ေဒးလ္ ကာနက္ဂ်ီ ( DALE CARNEGIE ) တစ္ဖက္သားကုိ မ်က္မုန္းမက်ဳိး စိတ္မဆုိးေစဘဲ စိတ္ေျပာင္းလာေစေသာ နည္း- ၉ နည္း”

၁။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ရိုးသားစြာ ခ်ီးက်ဴးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စ၍ ေျပာပါ။
၂။ တစ္ဖက္သားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကို သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ သတိရေအာင္ လုပ္ပါ။
၃။ တစ္ဖက္သားကုိ အျပစ္မေျပာမီ သင္၏ အမွားမ်ားကုိ ျပန္၍ သုံးသပ္ပါ။
၄။ တုိက္ရုိက္ ဩဇာေပးမည့္အစား လုိရင္းကိစၥကုိ ျပီးစီးေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးပါ။
၅။ တစ္ဖက္သားအား သူ႔ဂုဏ္ကုိ သူျပန္ဆယ္ပါေစ။
၆။ တစ္ဖက္သား၏ တုိးတက္မႈ အနည္းအမ်ားကို ပဓာနမထားဘဲ ခ်ီးက်ဴးပါ။ ထုိုသို႔ ခ်ီးက်ဴးေသာအခါ ရက္ရက္ေရာေရာ ရွိပါေစ။
၇။ တစ္ဖက္သားကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိပါ။
၈။ အားေပးစကားကုိ ေျပာၾကားပါ ။သင္ျပင္လုိေသာ တစ္ဖက္သား၏ အမွားသည္ ျပင္ရန္ လြယ္ကူသည္ဟု တစ္ဖက္သားကို သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာပါ။ သင္လုပ္ေစခ်င္ေသာ အလုပ္မွာ လုပ္ရန္ လြယ္ကူသည့္ အေၾကာင္းကုိလည္း တစ္ဖက္သားသေဘာေပါက္ပါေစ။
၉။ သင္ လုပ္ေစလုိေသာ အလုပ္ကုိ တစ္ဖက္သားသည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာနွင့္ လုပ္ခ်င္ေအာင္ခုိင္းပါ။

Credit to Richard Micheal

Post Author: Ko Sai