ငရဲျပည္မွာ အမႈထမ္းရေသာ ယမမင္း နွင့္ငရဲအေၾကာင္း

ငရဲျပည္မွာ အမႈထမ္းရေသာ ယမမင္း နွင့္ငရဲအေၾကာင္း

ငရဲဘံုရွိ ယမမင္း( ငရဲမင္း ) ဆိုတာ ဘုရားေဟာ ဟုတ္မဟုတ္ နွင့္ ယမမင္းႏွင့္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ငရဲျပည္မွာ အမႈထမ္းရသနည္း ?

(ေမး)ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ဘုရား…ဗုဒၶဘာသာမွာ လူတစ္ေယာက္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ထိုလူ သြားေရာက္ ရမည့္ ဘဝကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီးဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ယမမင္း ဆိုသည္ကို ၾကားဖူးပါသည္။ယမမင္း ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲ။ဘယ္မွာ ေနသလဲ။ဘယ္လို ကုသိုလ္ သို႔မဟုတ္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ယမမင္း ျဖစ္ရသလဲ။

ယမမင္းဆိုတာကိုဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ေတာ္မွ ေဟာၾကားခဲ့သလားဆိုသည္တို႔ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။ယမမင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်မ္းဂန္ထြက္ ဗဟုသုတအျဖာျဖာကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အျမင္ႏွင့္ေရာစပ္၍ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ ပါသည္ဘုရား။

(ေျဖ)“ယမမင္း”“ရဟန္းတို႔၊ ငါဘုရားသည္ ဒိဗၺစကၡဳညာဏ္ျဖင့္ငရဲသို႔က် ေရာက္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။
လူ႔ဘဝတြင္ မေကာင္းမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္ငရဲသို႔ေရာက္ လာသူအား ငရဲထိန္းတို႔ကယမမင္းထံ ေခၚသြား၏။ထိုအခါ ယမမင္းက သင္သည္ လူ႔ဘဝမွာရွိစဥ္-“ေမြးဖြားျခင္း၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ (အဓမၼမႈေၾကာင့္)ေလာကျပစ္ခံ ရျခင္း ႏွင့္ ေသျခင္း” ဟူေသာနတ္တမန္ ငါးေယာက္တို႔ ေရာက္လာသည္ ကိုသတိျပဳမိၿပီး ေကာင္းမႈေတြ ျပဳခဲ့ရဲ႕ေလာဟု စစ္ေမး၏။

မျပဳမိပါဟု ေျဖျခင္း၌ ယမမင္းက သင္သည္ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ေကာင္းမႈကို မျပဳဘဲ မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့ၿပီ။ သင္ျပဳလုပ္သည့္ အကုသိုလ္မႈကို မည္သူ မွ် အစားခံလို႔မရ။ သင္သာလွ်င္ ခံရလိမ့္မည္ဟု ဆိုၿပီး ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ယင္းေနာက္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူအား တံခါး ေလးခု ရွိသည့္ မဟာငရဲသို႔ ပို႔လိုက္ၾက၏။ ထိုသူ သည္ အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးေပး မကုန္သေ႐ြ႕ထိုငရဲ၌ ခံေနရ၏ (မ ၃၊ ၁၈၆)”။

“ယမမင္းဟူသည္ (စတုမာရာဇ္ နတ္မ်ိဳးဝင္) ေဝမာနိကမ်ိဳး ၿပိတၲာမင္း ျဖစ္၏။တစ္ခ်ိန္မွာ နတ္ဗိမာန္၌ စည္းစိမ္ ခံစားရၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မေကာင္းက်ိဳး ခံစားရ၏။ တရားေစာင့္ေသာ မင္းျဖစ္၏။(ငရဲဘံုဝင္ေပါက္) ဂိတ္ေလးခုတြင္ ယမမင္း တစ္ေယာက္စီ ရွိ၏ (မ-႒ ၄၊ ၁၈၃)”။

“မိႆ ကကုသိုလ္”(ဥပမာ ဝက္သတ္ၿပီး အလွဴေပးျခင္း စသည္)ေၾကာင့္ယမမင္း ျဖစ္ရ၏။ သို႔ရာတြင္ ယမမင္းသည္ တရား အားထုတ္ပါက မဂ္ဖိုလ္ကို ရႏိုင္၏ (အံ-ဋီ ၂၊ ၁၁၄)”။

“သိၾကားမင္း၏ ဝရဇိန္လက္နက္၊ အာဠာဝကဘီလူး၏ ဘြဲ႕ျဖဴလက္နက္၊ေဝႆ ဝဏ္နတ္မင္း၏ သန္လ်က္လက္နက္၊ ယမမင္း၏ (ေဒါသျဖင့္ၾကည့္ လွ်င္ျပာက်ေစနိုင္ေသာ)မ်က္လံုးလက္နက္ဟု လက္နက္ႀကီး ေလးမ်ိဳးရွိ၏”။
(သံ-႒ ၁၊ ၂၉၀)

“အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး”
“သမၸယာေတာသိ ယမႆ သႏၱိကႏၲိ မရဏမုခံဂႏၲံဳ သေဇၨာ ဟုတြာ ဌိေတာသီတိ အေတၳာ(ဓမၼပဒ-႒ ၂၊ ၂၁၉)”
အဖြင့္အရဆိုရင္ ယမမင္းဆိုတာ ေသမင္းလို႔အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝသံသရာမွမလြတ္ေျမာက္ေသးသမွ် ယမမင္းရဲ႕အာဏာစက္ကြင္းမွ မလြတ္ေသးဘူး။ ဒီအဓိပၸာယ္နဲ႔ ယမမင္းကို“ေဝသာယီ”(ဇာ-႒ ၂၊ ၂၈၈) လို႔လည္း နာမည္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေခၚပါတယ္။ ငရဲဘံုနဲ႔ ယမမင္း ဆိုတာ ဘုရားေဟာပါ။

“လူျဖစ္ခ်င္သူ”

ယမရာဇသုတ္ (အံ ၁၊ ၁၄၀)အရ ယမမင္းဟာအကုသိုလ္မႈ ေၾကာင့္ ငရဲသို႔ ေရာက္လာသူေတြကို ၾကည့္ရင္း “ငါသည္ လူ႔ဘဝကိုရၿပီး ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ ပြင့္ခိုက္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ ဗုဒၶတရားကို ၾကားနာရလို႔တရားထူး ကိုရရင္ သိပ္ေကာင္း မွာပဲလို႔” အၾကံ ျဖစ္ေပၚဖူးပါသတဲ့။ အဲဒီလို ယမမင္းအႀကံ ျဖစ္တာကို ဗုဒၶဘုရားရွင္ဟာ သူမ်ား အေျပာေၾကာင့္ သိတာ မဟုတ္ဘဲကိုယ္တိုင္ (သဗၺညဳတညဏ္နဲ႔) သိျမင္ၿပီး ႁမႊက္ဆိုတာျဖစ္တယ္ လို႔လည္း အဲဒီသုတ္မွာ မိန္႔ပါတယ္။

(စပ္မိလို႔ အသိေပးပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဂိုအင္ဂါအဖြဲ႕ကထုတ္တဲ့ ပိဋကတ္ စီဒီ႐ြမ္မွာ ယမရာဇသုတ္ကို ေဒဝဒူတသုတ္ႏွင့္ ေပါင္းထားၿပီး စတုမဟာရာဇသုတ္ရဲ႕ေနာက္ပိုင္းကို ဒုတိယ စတုမဟာရာဇသုတ္လို႔စဥ္ထားတာ ေတြ႕ရလို႔ ဆ႒မူနဲ႔ မတူေၾကာင္းပါ။ပညာရွင္တို႔ ဆင္ျခင္ပါကုန္)။

“ငရဲႏွင့္ ငရဲထိန္း”ငရဲဘံု၌ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသူ ငရဲထိန္းမ်ား ရွိ၏(အဘိ ၄၊ ၄၃၀)။
ငရဲထိန္းမ်ားကို ငရဲသားတို႔က ျပန္ၿပီး ႏွိပ္စက္က လူမျပဳႏိုင္ (သံ-ဋီ ၂၊ ၈၆)။ငရဲထိန္းမ်ားလည္း ယမမင္းႏွင့္ အမ်ိဳဳးဇာတ္တူ၏။ ငရဲမီးဟူသည္ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဥတုဇ႐ုပ္ျဖစ္၍ ငရဲခံရမည့္သူမ်ား သာပူၿပီး ငရဲထိန္းမ်ားမွာမူ ပူေလာင္ျခင္း မရွိ။ အကုသိုလ္ နည္းနည္းျဖင့္ ငရဲသို႔ ေရာက္လာ သူမ်ားကိုသာ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္၏(ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ၊ ၂၈၇)။
မူရင္း ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာက်မ္းေတြမွာ ငရဲဘံုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘံုအလိုက္ သက္တမ္း အပိုင္း အျခားေတြကိုေဖာ္ျပထားတာေတြရွိပါတယ္။

အဲဒီငရဲဘံုေတြဟာ အခ်ိဳ႕ လူသားတို႔ အနီးမွာ (ဥပမာ ေလာဟကုမၻီငရဲ)၊ အခ်ိဳ႕ မဟာပထဝီ ေျမႀကီးထဲမွာ၊ အခ်ိဳ႕ အာကာသ တစ္ေနရာမွာ ရွိတယ္လို႔ အဲဒီက်မ္းဂန္ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။“ငရဲထိန္း၊ ငရဲေခြး၊ ငရဲက်ီးတို႔သည္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ စတုမဟာရာဇ္ နတ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဘီလူးမ်ားသည္အတိတ္ဘဝ၌ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္ ေရာေႏွာ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငရဲျပည္၌ နတ္ၾကမ္း၊ ဘီးလူးၾကမ္းမ်ားျဖစ္၍ ငရဲသူ ငရဲသားတို႔ကိုႏွိပ္စက္ကုန္၏ (ကထာဝတၳဳ၊ နိရယပါလကထာ)”။

မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီးက ငရဲထိန္းကို ရကၡသ(ရကၡိသ္) မ်ိဳးဟု ဆိုၿပီး ဤသို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္သည္ …“မ်က္စိေၾကာ့ေသြး၊ ေတြးေတြးနီျမန္း ေၾကာင္သန္းတ်ာတ်ာ၊ လြန္စြာက်ယ္ဘိလူျပည္ယွိသား၊ ေမာင္းႀကီ့းအေယာင္မ်က္ေတာင္မညိတ္၊ နက္ေရာင္ ဘိတ္လ်က္ သပိတ္လံုးႏွယ္၊ မ်က္လံုးက်ယ္ႏွင့္ အစြယ္ျပဴးျပဴး၊ငွက္ေပ်ာဖူးသို႔ မာန္ရွဴးလြန္ဆိုး၊ ရကၡိသ္မ်ိဳးသည္၊ အုပ္စိုး ကြပ္ကြပ္ မွဴးမွဴးတည္း။(မဃေဒဝ၊ ပိုဒ္-၄၆၅)။

ထူးျခားတာက ဗုဒၶဝါဒမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေပၚ မလာႏိုင္ေတာ့တဲ့ “ထာဝရငရဲ” ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ငရဲဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ယာယီျဖစ္ရတဲ့ ဘဝတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး ငရဲကေန လူ႔ဘဝ နတ္ဘဝေတြ ကို ျပန္ေရာက္လာၿပီး တရားအားထုတ္လို႔ ေဗာဓိဉာဏ္ ကိုေတာင္ရႏိုင္ပါေသး တယ္။

ဒါဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ မတည္ၿမဲျခင္းဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရေတြ ကိန္းေနတဲ့ အင္မတန္ လွပတဲ့ ဗုဒၶဒႆ နပါပဲ။
“သိပၸံႏွင့္ ဒိဗၺစကၡဳ” သိပၸံ ဆရာေတြကေတာ့ Indian Mythology(အိႏၵိယဒ႑ာရီ)လို႔ ဆိုၾကမွာပဲ။ ဆိုခြင့္ရွိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ယခု ရာစုႏွစ္ေတြမွာ သိပၸံဆရာေတြက ပဲအာကာသ မွာ သက္ရွိေလာက ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလာၾကတယ္။

သိပၸံ ဆရာတို႔က ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕အတြင္းပိုင္းမွာ ေနထက္ေတာင္ ပူႏိုင္တဲ့အရည္ရွိတယ္လို႔လဲ ဆိုတယ္။ဒီေတာ့ “အရည္ရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ သက္ရွိသတၱဝါ ရွိတယ္” ဆိုတဲ့ သိပၸံနိယာမရယ္ ၊ေရဆူမွတ္ နီးနီးပူေန တဲ့ ေရပူစမ္းထဲမွာ ငါးေလးေတြ အသက္ရွင္ေနႏိုင္တာရယ္ ေတြေၾကာင့္ အႏွီ ေျမႀကီးထဲက အပူရည္မွာ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ သက္ရွိေလာက တစ္ခု မရွိဘူးလို႔ ဘယ္သူဆိုႏိုင္မလဲ။

တရားထိုင္သူေတြ အနည္းဆံုး အလင္းနိမိတ္ ေလာက္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရဖူးရင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ စြမ္းအင္ကို ခန္႔မွန္း ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ဗုဒၶဝါဒီ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ဒိဗၺစကၡဳ ဉာဏ္စြမ္းအားကို သိပၸံဆရာတို႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ ႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ရဲပါ။

-【ဆရာေတာ္အရွင္ေကလာသ ၏ “ဓမၼအေမးအေျဖမ်ား”မွ -ေကာက္ႏွဳတ္ ကူးယူပူေဇာ္မွ်ေဝပါသည္။
credit…မူရင္း။

Post Author: Ma Ma Lay