နားကိုက္ျခင္းကိုသက္သာေစမည့္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္းမွ ေဆးၿမီးတိုမ်ား

နားကိုက္ျခင္းကိုသက္သာေစမည့္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္းမွ ေဆးၿမီးတိုမ်ား

နားကိုက္ျခင္းသည္ လံုးဝမေမွ်ာ္မွန္းထားေသာေနရာ၊ အခ်ိန္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္ျဖစ္ရာ ဆရာဝန္ မျပသႏိုင္သည့္ ညနက္သန္းေခါင္အခ်ိန္မေတာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက အသင့္ရရွိႏိုင္သည့္ အနာသက္သာေစ မည့္ ေအာက္ပါေဆးျမီးတိုမ်ားကို သိရွိထားလွ်င္ အက်ိဳးမ်ားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆးျမီးတိုမ်ားႏွင့္ ကုသျခင္းသည္ နာက်င္ျခင္းကိုသာ သက္သာေစမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖိအားအေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္နားနာက်င္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ နားျပည္တည္ျခင္း၊ ယိုျခင္း၊ ပိုးဝင္ျခင္းတို႔အတြက္ နာက်င္ရျခင္းျဖစ္လွ်င္ တတ္ကြ်မ္းသည့္ဆရာဝန္ႏွင့္မျဖစ္မေန ျပသရန္ လိုအပ္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဂ်င္း

ဂ်င္းသည္ သဘာဝမွရရွိႏုိင္ေသာ အေရာင္က်ေစႏုိင္သည့္အနာသက္သာေဆးျဖစ္ျပီး နားျပည္ တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ကုသရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။ နားအနာသက္သာေစရန္အတြက္ လတ္ဆတ္ေသာ ဂ်င္းစိမ္းရည္ကို နားအတြင္းတိုက္ရိုက္ထည့္သြင္းႏုိင္သကဲ့သို႔ ႏႊာထားေသာဂ်င္းအလႊာမ်ားႏွင့္ သံလြင္ဆီတို႔ကိုေရာလ်က္ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ အံုထားႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္နည္းကို အသံုးျပဳသည္ ျဖစ္ေစ ညဘက္အနာသက္သာ၍ အိပ္ေပ်ာ္ေစျပီး မုိးလင္းသည္ႏွင့္ ဆရာဝန္ျပသႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ သံလြင္ဆီ

သံလြင္ဆီသည္ နားအူျခင္းကို သက္သာေစျပီး ပိုးဝင္ျခင္းကိုကာကြယ္ႏုိင္ကာ အနာလည္း သက္သာေစသည္။ သံလြင္ဆီ ၂ စက္ ၃စက္ကို နာေနေသာနားထဲခ်ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဂြမ္းသန္႔သန္႔ႏွင့္ ထည့္ေပးျခင္းသည္ သိသာစြာသက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ သံလြင္ဆီေအးစက္မေန ေစရန္ကိုမူ ဂရုျပဳသင့္သည္။

၃။ ပင္စိမ္းရြက္

ပင္စိမ္းရြက္ကို မီးဖိုေခ်ာင္တုိင္းတြင္ ေဆာင္ထားေလ့မရွိေသာ္လည္း ဂ်င္းႏွင့္ သံလြင္ဆီတို႔မရွိခ်ိန္တြင္ ပင္စိမ္းရြက္ကိုလည္း ညနက္သန္းေခါင္နားကိုက္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ ပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ ပင္စိမ္းရြက္အနည္းငယ္ကို အရည္ညွစ္လ်က္ ၃စက္ခန့္ နားထဲထည့္ေပး ႏုိင္ပါသည္။

၄။ ၾကက္သြန္ျဖဴ

ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ကိုယ္ခံအားကိုျမွင့္တင္ေပးျပီး အေအးမိတုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သန္ေကာင္မ်ားကိုလည္း ေသေစႏုိင္ျပီး ေက်ာက္ကပ္ကို သန္႔စင္ေပးကာ သြားနာျခင္းကိုလည္း သက္သာေစသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ဘတ္တီးရီးယားပိုးႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကို ေသေစႏုိင္ၿပီး ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ဂုဏ္သတၱိရွိသည့္အတြက္ နားကိုက္ျခင္းတြင္လည္း အသံုးဝင္ပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာၾကက္သြန္ျဖဴအစိမ္းရည္ ၂စက္ခန္႔ကို နာေနေသာ နားတြင္းထည့္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းထားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ႏွမ္းဆီ (မုန္ညင္းဆီႏွင့္ သံလြင္ဆီကုိလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္) ႏွင့္ေရာလ်က္ အပူေပးျပီးေနာက္ အေအးခံကာ အရည္စစ္လ်က္ ရေသာ အဆီ ၂စက္ကို နားတြင္ထည့္ပါ။

၅။ ပူစီနံရြက္ ( Peppermint )

လတ္ဆတ္ေသာပူစီနံရြက္ကိုလည္း နားကိုက္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာ ပူစီနံရြက္မ်ားကို ေခ်လ်က္ အရည္ ၂စက္ခန္႔ နားတြင္းသို႔ ညွစ္ထည့္ႏုိင္သည္။ သို့ရာတြင္ ပူစီနံဆီ (Peppermint Oil) ကိုမူ ကိုက္ေနေသာနားတြင္းသို႔ တုိက္ရိုက္ထည့္လွ်င္ အနာပိုဆိုးေစ ႏုိင္သည့္အတြက္ နားဝပတ္လည္တြင္သာ သန္႔စင္ေသာဝါဂြမ္းႏွင့္တို႔လ်က္ လိမ္းသင့္သည္။

၆။ ၾကက္သြန္နီ

မီးဖိုေခ်ာင္တိုင္းတြင္ရွိေသာ ၾကက္သြန္နီသည္လည္း နားကိုက္ျခင္းအတြက္ ေဆးၿမီးတို တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္နီ ၁ ဥ – ၂ဥခန္႔ကို ေသးေသးလွီးလ်က္ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္းလ်က္ အရည္ညွစ္ျပီး ၾကက္သြန္နီရည္ ၂ စက္ခန္႔ကို တစ္ေန႔ ၂ၾကိမ္နားထဲသို့ထည့္ပါ။ (သို႔မဟုတ္) ေခ်ထားေသာၾကက္သြန္နီမ်ားကို အဝတ္သန္႔သန္႔ႏွင့္ထုပ္ျပီး နားေပၚတြင္ ၾကပ္ထုပ္ထိုးသကဲ့သို႔ ၅မိနစ္- ၇မိနစ္ခန္႔ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီတြင္ ပိုးေသေစေသာအာနိသင္ရွိသျဖင့္ နားကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။

၇။ ၾကပ္ထုပ္ထိုးျခင္း၊ ေရေႏြးအိတ္ကပ္ျခင္း

မီးဖိုေခ်ာင္တြင္းမွ ေဆးျမီးတိုမ်ားကို မရရွိႏုိင္ပါက ေရေႏြးအိတ္ကို အဝတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ ထုပ္လ်က္ နာက်င္ေနေသာနားကို မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာစီ ၾကပ္ထုပ္ထုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ ညဘက္တြင္ အနာသက္သာေစၿပီး မိုးလင္းလွ်င္ ေဆးရံုသို႔သြားေရာက္ျပသႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၈။ ပ်ားရည္

သဘာဝပ်ားရည္ (Raw Honey) တြင္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၄င္းအား နားတြင္းထည့္ျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္ေသာ္လည္း နားကိုက္ျခင္းျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ နားဝပတ္လည္တြင္ သဘာဝပ်ားရည္ကို ဂြမ္းသန္႔သန္႔ႏွင့္ တို႔ေပး၊ ပြတ္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏုိင္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆးနည္းမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ထို႔ထက္ပို၍ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုမ်ားသည္ နားကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစႏုိင္ေသာ္လည္း နားကိုက္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ သည့္ အတြက္ ေရာဂါဇစ္ျမစ္ကိုသိရွိလ်က္ ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိကုသႏုိင္ရန္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မျဖစ္မေနျပသရမည္ျဖစ္သည္။

Credit to Dr. Thanda Lin

Post Author: Ko Sai