ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသိသင့္ေသာ..အမွတ္မွားေနေသာအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသိသင့္ေသာ..အမွတ္မွားေနေသာအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕

1-ဘုရားကို ပရိနိဗၺာန္စံခိုင္းတာ မာရ္နတ္အႀကီးမဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုတယ္၊မာရ္နတ္ေသးေသးေလးတဲ့မာရ္နတ္ႀကီးကသာစံခိုင္းရင္ခ်က္ခ်င္းစံရမွာဆိုတာဟုတ္လား ??
2-မာရ္နတ္ ခိုင္းလို႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာလား၊ ဝက္သားစားလို႔လား ??
3-မာရ္နတ္အခုဘယ္မွာလဲ ??
4-မာရ္နတ္ကို ေႏွာင့္ယွက္လို႔မရေအာင္ ဘုရားကဘာလို႔ တန္ခိုးနဲ႔ မတားလဲ ??
5-ရွင္ဥပဂုတ္ကမာရ္နတ္ကို ဆံုးမတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လား ??

မာရ္ရဲ႕အေၾကာင္းေလး အရင္ရွင္းရေအာင္ မာရ္ဆိုတာ မာရဆိုတဲ့ ပါဠိကေနလာတာ မာရဆိုတာ ေသျခင္း၊ ေသေစျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။မာရ္ဆိုတာ ေသတတ္တဲ့သေဘာ ေသေအာင္သတ္တတ္တဲ့သေဘာကိုေျပာတာ။

ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္ ၃လ အလိုမွာ တစ္ခါလာေတာင္းပန္တယ္။အရွင္ဘုရား အ႒မသတၱာဟမွာေျပာခဲ့တဲ့ငါဘုရားမွာ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ္ ေလးပါးတို႔ကတရားေတြကို

– ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ ္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္

– သူတပါးကို မေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္

– ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးဆိုတဲ့စကား မွတ္မိပါသလားဘုရား။

ယခုအခါတြင္ အရွင္ဘုရား၌ပရိသတ္ေလးပါးမွာ ဘိကၡဳပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ…ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။

ဥပါသကာပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။

ဥပါသိကာပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္းေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကိုေဟာျပႏုိင္ပါၿပီပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။

ဒီလိုမ်ဳိး ျပည္စံုပံုျပၿပီး ပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ ေလၽွာက္တယ္။ဒီေတာ့ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ လာေလၽွာက္တာ ဒီမာရ္နတ္ပါပဲ။ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံမယ့္ကိစၥက ဘုရားရဲ႕ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္သူစံခိုင္းလို႔မွလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားရဲ႕သက္ေတာ္ဟာ ၈၀အတြင္းကိုခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီ။၈၀ ျပည့္ဖို႔ ၃လပဲ လိုေတာ့တယ္။ ဘုရားရွင္တိုင္းဟာ သက္တမ္းရဲ႕ ၅ပံု ၄ပံုမွာပဲ ပရိနိဗၺာန္စံေလ့ရွိတယ္။

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပစၧိမသာဝကျဖစ္တဲ့ သုဘဒၵပရဗိုဇ္ကလည္းေနာက္သံုးလေနမွ ဉာဏ္ရင့္မယ္။တရားေဟာလို႔ရမယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ ၇လတုန္းကေသေလာက္တဲ့ ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔၁၀ လတာထိန္းတာကလည္း ေနာက္သံုးလဆို ျပည့္ၿပီ။ပရိနိဗၺာန္စံယူေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္တဲ့ ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါဟာလည္း ျပန္ေပၚေတာ့မယ္။

ျပန္ေပၚလာတဲ့ ေရာဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔ ျပန္ထိန္းခ်င္လည္းရတယ္။မထိန္းေတာ့ပဲ အႏုပါဒိေသသ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံလိုက္လည္းရတယ္။အရင္က ဖလသမာပတ္သံုးၿပီး ေရာဂါကိုထိန္းတာဟာ ပစၧိမသာဝကကိုတရားေဟာဖို႔ မမီမွာစိုးလို႔။ အခုကပစၧိမသာဝကကိုတရားေဟာမီတဲ့အတြက္ မထိန္းေတာ့ဘူး ပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မယ္။ဒီေတာ့ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံတာ မာရ္နတ္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ဘူး သူကရမဒၵဝေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။

(သူကရမဒၵဝကို ဝက္သားမဟုတ္ေၾကာင္း က်မ္းမ်ားစြာတို႔မွာရွင္းလင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပို႔စ္နဲ႔မဆိုင္လို႔ မေရးေတာ့ပါဘူး)မာရ္နတ္ကလည္း လာလာေႏွာင့္ယွက္ေနတာ ဒီတစ္ေယာက္တည္းပါ။ပရိနိဗၺာန္မစံခင္ ၁၀လ အလို (အာယုသခါၤရမလႊတ္ခင္ ၇လ အလို) ကတည္းကပရိနိဗၺာန္စံစရာ ေရာဂါေဝဒနာ ေသြးဝမ္းသြန္မႈ ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိန္တန္ၿပီမို႔ ပရိနိဗၺာန္စံေၾကာင္း သိေလာက္ပါၿပီ။

၁နဲ႔ ၂ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ
[[သူကရမဒၵဝဟာ ေသြးဝမ္းသြန္ေစခဲ့တာမဟုတ္ပဲေသြးဝမ္းသြန္လို႔ ေလ်ာ့သြားတဲ့အာဟာရ၊ဆုတ္ယုတ္သြားတဲ့ခြန္အားေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးခဲ့တာပါ။အကယ္၍သာ သူကရမဒၵဝကို ႀကိဳတင္မွီဝဲထားျခင္းမရွိရင္ေသြးဝမ္းသြန္ၿပီးခ်က္ခ်င္းေတာင္ပရိနိဗၺာန္စံသြားႏုိင္ပါတယ္။ခုေတာ့ သူကရမဒၵဝရဲ႕အာဟာရကကုသိနာရံုအထိေျခက်င္ႂကြသသြားႏုိင္ပါေသးတယ္။သူကရမဒၵဝကို သံုးေဆာင္မိလို႔ အာဟာရရွိၿပီး ေနႏုိင္တာကို သူကရမဒၵဝေၾကာင့္ေသြးဝမ္းသြန္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။ဒီသူကရမဒၵဝဟာ ဘုရားမျဖစ္ခင္ အာဟာရျဖည့္တင္းတဲ့ သုဇာတာရဲ႕ဃနာႏုိ႔ဆြမ္းလိုပဲအက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ]]

ဒီေတာ့ အေၾကာင္းစံုညီေနၿပီျဖစ္တဲ့ေနာက္ ၃လကို ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မွာျဖစ္လို႔မာရ္နတ္က ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ လာေလၽွာက္ခ်ိန္မွာ ဘုရားက -မာရ္နတ္ေရ ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမယ့္ကိစၥမွာ မင္းေၾကာင့္ၾကစိုက္မေနနဲ႔ေတာ့ေနာက္ ၃လေနရင္ ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့မယ္။ဒီလိုေျပာၿပီး အာယုသခါၤရကို ိုလႊတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီလို အာယုသခါၤရကို လႊတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းၾကက္သီးေမြးညႇင္းထေလာက္ေအာင္ ေျမငလ်င္အႀကီးအက်ယ္လႈပ္တယ္။မိုးေတြခ်ဳန္း လၽွပ္စီးေတြ လက္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ေတာ့ ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ နီးကပ္ၿပီမို႔ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္တဲ့ ပီတိနဲ႔ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူပါေသးတယ္။

ဥဒါန္း —
ေလာကသံုးဘံု အလံုးစံုကို အကုန္သိျမင္ ဘုရားရွင္သည္ အက်ဳိးတရား အစားစား၏ ျဖစ္ပြားရာလည္းျဖစ္ထေသာ အသစ္တဖန္ ဘဝကိုစီမံတတ္သည္လည္း ျဖစ္ထေသာ ခ်ိန္ခြင္ပမာဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာပိုင္ပိုင္ မခ်ိန္ႏုိင္ေသာ မဟဂၢဳတ္ကံကိုလည္းေကာင္း မဂ္အရဟတၱ ရတံုးကပင္ လံုးဝမငဲ့ စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊ သူရဲေကာင္းႀကီးသည္ စစ္ဝတ္တန္ဆာကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိသႏၲာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဖန္ဖန္ျဖစ္ေသာကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီ။

#လကၤာ ။ ။ မုနိ ထြဋ္တင္ ဘုရားရွင္သည္ မ်ားျဖင္အခ်ိဳး အမ်ဳိးမ်ဳိးဟု ေကာင္းဆိုးႏွစ္ျပင္ ေပးစြမ္းအင္ကို ခ်ိန္ခြင္ပမာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာလွလွ ခ်ိန္၍ရသည့္ တုလမည္ျငား ကာမာဝစရကံ တရားကိုလည္းေကာင္း ခ်ိန္ခြင္ပမာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္စြာပိုင္ပိုင္ မခ်ိန္ႏုိင္မႈ အေၾကာင္းျပဳ၍ အတုလမည္ျငား မဟဂၢဳတ္ကံတရားကိုလည္းေကာင္း ။မဂ္ အရဟတၱ ရတုန္းကပင္လံုးဝမငဲ့ စြန္႔လႊတ္ခဲ့၍ တကယ့္စစ္ပြဲ ႏုိင္ေအာင္ႏႊဲသည့္ သူရဲေခါင္အုပ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕တုပ္ စစ္ဝတ္ အားလံုးခၽြတ္သို႔ ဝဋ္ကိေလသာ အျဖာျဖာကို ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီး အားလံုးၿပီးသည္ …..ေအးႀကီး ေအးရၿပီ တကား။

ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးသလိုပဲ မာရ္နတ္ကလည္း ေပ်ာ္ၿပီးထြက္သြားတယ္။ဒီ ၃လအတြင္းမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔
အရွင္ေမာဂၢလာန္ အဂၢသာဝကႀကီး ၂ပါးေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကပါတယ္ည အရွင္ေမာဂၢလာန္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္ အခါတပါးကတစ္ကိုယ္တည္း ေနေနတုန္း မာရ္နတ္က ဝမ္းထဲကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။

မေထရ္ျမတ္ဝမ္းက မသာမယာျဖစ္လာလို႔ အစာအာဟာရေၾကာင့္လားဆိုၿပီးလမ္းထေလၽွာက္တယ္။ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔လည္း ၾကည့္တယ္။ဒီေတာ့မွ မာရ္နတ္ဝင္ေနတာသိၿပီး မာရ္နတ္ကို ထြက္ခိုင္းတယ္။မာရ္နတ္က ငါ့ကိုျမင္သြားၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းထဲက ထြက္လာရတယ္။တန္ခိုးျပင္းထန္ အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕စကားကို အာခံဖို႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

အျပင္ထြက္ၿပီးခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ကိုယ္ေဖ်ာက္ရပ္ေနတယ္။အရွင္ေမာဂၢလာန္က မင္းကို ငါျမင္ရေသးတယ္လို႔ေျပာၿပီး
ဒီမယ္မာရ္နတ္ ငါလည္း အရင္ကမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ဒီေတာ့မာရ္နတ္ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။ငါ့ရဲ႕နာမည္က အဲ့ဒီတံုးက ဒုႆီလို႔ေခၚတယ္။အဲ့တုန္းက ငါ့ႏွမဟာ အခု မင္းအေမပဲ။ဒီေတာ့မင္းနဲ႔ငါဟာ တူအရီးေတာ္တယ္။

ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ မာရ္နတ္ သူ႔ဦးေလးမွန္းလည္းသိသြားေရာႏွလံုးသားက ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းသြားတယ္။ဒီအခ်ိန္မွာမွ မေထရ္ျမတ္က ငါမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့တုန္းကလည္းဘုရားနဲ႔ သံဃာေတြကိုေစာ္ကားခဲ့လို႔ စုတိျပတ္ေႂကြေသလြန္တဲ့အခါအဝိစိငရဲကို က်ဆင္းခံခဲ့ရတယ္။ မင္းလည္း ဘုရားနဲ႔ သံဃာေတြကိုဆက္ၿပီးျပစ္မွားေႏွာင့္ယွက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ငါ့တုန္းကလိုပဲအပယ္က်လိမ့္မယ္လို႔ ရွင္းျပလိုက္တယ္။

မာရ္နတ္ အသိတရားဝင္သြားတယ္။သူဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ ငရဲက်မွာလည္းေၾကာက္လာတယ္။သူမွားခဲ့သမၽွကိုလည္း ေနာင္တရလာတယ္။သတၱဝါေတြ သံသရာဝဋ္က မလြတ္ေအာင္သူႀကိဳးစားခဲ့တာေတြကိုေနာင္တရၿပီး အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕တရားတိုတိုေလးနဲ႔ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရေလာက္ပါရဲ႕နဲ႔ သာဝကေဗာဓိဉာဏ္မယူေတာ့ပဲ။သတၱဝါေတြကိုပါ သံသရာဝဋ္က ေခၚထုတ္ႏုိင္တဲ့ သမၼာသေမၺာဓိဆုကို ပန္ခဲ့တယ္။ၿပီးေတာ့သူေနတဲ့ ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္ကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ပါရမီေပါင္းမ်ားစြာျဖည့္က်င့္ၿပီး ေလာကသတၱဝါေတြကို ဘုရားတစ္ဆူအေနနဲ႔ေခ်ခၽြတ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။လက္ရွိေတာ့ ဝႆဝတီနတ္ျပည္မွာပါ။
၃ရဲ႕ အေျဖၿပီးပါၿပီ။

ဘုရားကမာရ္နတ္ကို မေႏွာင့္ယွက္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာလို႔တစ္ခုခု မလုပ္သလဲကို သိေလာက္ပါၿပီ။သူ႔ဦးေလးေဟာင္းက ဆံုးမမွ ရမွာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္းတန္ခိုးနဲ႔ဆံုးမရင္ မာစ္နတ္က မႏုိင္မွန္းသိလည္း သူခ်ကိုယ္ခ်ကြာဆိုၿပီးျပန္ခ်ေနရင္ အက်ဳိးယုတ္မွာ စိုးတာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း၊ဘုရားဆုပန္မယ့္ ဆႏၵျဖစ္ဦးမယ့္ ဥပနိႆယကို ျမင္တာက တစ္ေၾကာင့္၊စတာေတြေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ေႏွာင့္ယွက္သမၽွကို ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ ဥေပကၡာေတြနဲ႔သည္းခံခဲ့တာပါ။
၄ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ။

မာရ္နတ္ကိုအရွင္ေမာဂၢလာန္ဆံုးမႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရွင္ဥပဂုတ္ဆံုးမတယ္ဆိုတာလံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အရွင္ဥပဂုတ္ဆိုတာမဟာယာန အႏြယ္ဝင္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။
၅ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ

တစ္ခါက စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးကို ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ နတ္တစ္ပါးက လာေလၽွာက္ဖူးတယ္။အရွင္ဘုရား အာယုသခါၤရလႊတ္ပါေတာ့ ဘုရားတဲ့ဆရာေတာ္ႀကီးက မလႊတ္ဘူးကြာဆိုၿပီးေငါက္ထုတ္လိုက္ေတာ့သတၱဝါေတြေတာ့ အကၽြတ္တရားရၾကလိမ့္ဦးမယ္ကြာဆိုၿပီးစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျပန္သြားတယ္တဲ့။

ဆရာေတာ္ႀကီးေဘးနားက တပည့္ေတြက အဲ့ဒါမာရ္နတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေျပာေတာ့ဆရာေတာ္ႀကီးက အဘိညာဥ္နဲ႔ လိုက္ၾကည့္ၿပီးျပန္ေျပာတယ္။မာရ္နတ္မဟုတ္ဘူးကြ။ ေအာက္ကနတ္ေသးနတ္မႊားေလးပါပဲမာရ္နတ္ႀကီးက လိမၼာေနပါၿပီတဲ့။

ကိုးကားေသာက်မ္းစာအုပ္မ်ား>>>>>

(၁) မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ
(၂) မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မဟာဗုဒၶဝင္
(၃) က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဇိနတၳပကာသနီ
(၄) တည္ေတာဆရာေတာ္ရဲ႕ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာအေမးအေျဖမ်ား
(၅) စြန္းလြန္းအေမးအေျဖမ်ားနဲ႔
(၆) ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ တကၠသိုလ္အဘိဓမၼာေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားပူေဇာ္သူ >> အကုသလပုတၱႏွလံုးသား အာဟာရ

Post Author: Ma Ma Lay