မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါး ႏွင့္ အ႒ာရသ ၁၈ ရပ္

မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါး ႏွင့္ အ႒ာရသ ၁၈ ရပ္

မင္းက်င့္တရားဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနေသာ မင္းမ်ားသည္ သားေတာ္အစဥ္ ေျမးေတာ္အဆက္ ျမစ္ေတာ္အညြန္႕ အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ စိုးအုပ္ခြင့္ရရန္ ေပးတဲ့အၾကံဥာဏ္ကို ေခၚပါသည္။ ျမန္မာမင္းတုိ႔သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ မင္းက်င့္တရား မ်ားက်င့္ႏုိင္ရန္ မင္းက်င့္တရား (၁၀)ပါးကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးမွာ –

၁။ အလွဴေပးျခင္း၊ (ဒါန)

၂။ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ (သီလ)

၃။ ေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲျခင္း၊ (ပရိစာဂ)

၄။ ေျဖာင့္မတ္မွန္စြာက်င့္ျခင္း၊ (သမၼာပဋိပႏၷ)

၅။ ကုိယ္ႏွဳတ္ ႏူးညံ သိမ္ေမြ ့ျခင္း၊ (မုဒုက)

၆။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ရွစ္ပါးသီလေစာင့္ျခင္း၊ (ဥေပါသထ)

၇။ အမ်က္မထြက္ျခင္း၊ (အေကၠာဓ)

၈။ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူတုိ႔ကုိ မညွင္းဆဲျခင္း၊ (အ၀ိဟႎသန)

၉။ သည္းခံျခင္း၊ (ခႏၱီ)

၁၀။ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ မဆန္႔ က်င္ျခင္း။ (၀ိေရာဓ)တုိ႔ျဖစ္သည္။

တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ိဳး (အ႒ာရသ သိပိပၸံ) ကို ေရွးေခတ္၌ ေယာက်ၤားတုိ႔ တတ္အပ္ေသာ အတတ္ဟု က်မ္းမ်ားက ျပဆိုသည္။ ေယာက္်ားတို႔ အတတ္ (၁၈) ရပ္ဟုလည္း သိၾကသည္။

1.သုတိ- အၾကားအျမင္အတတ္၊ (ေဗဒင္အတတ္)

2.သမၼဳတိ- ဓမၼသတ္ဥပေဒအတတ္၊

3.သခၤ်ာ- ဂဏန္းသခ်ၤာအတတ္

4ေ.ယာဂါ- တံစဥ္း စူး ေဆာက္အတတ္၊ (႐ုပ္ႏွင့္ဇီ၀အတတ္၊)

5.နီတိ- နီတိက်မ္းအတတ္၊

6.၀ိေသသကာ- ယာယီယၾတာစေသာ ဗ်ာက႐ိုဏ္းက်မ္းအတတ္၊ (ကလာပ္ စည္းအတတ္)

7.ဂႏၶဗၺာ- ေစာင္း ျငင္းစေသာ ကဗ်ာလကၤာအတတ္၊

8.ဂဏီကာ- လက္ဆစ္ခ်ိဳး ေရတြက္ျခင္းအတတ္၊

9.ဓႏုေဗဒါ- ဒူးေလး လင္းေလးအတတ္၊

10.ပုရာဏာ- ေရွးေဟာင္းေနာက္ျဖစ္ စကားအတတ္၊

11.တိကိစၦာ- ေဆးေပး ေဆးကုအတတ္၊

12.ဣတိဟာသာ- ရယ္ရႊင္မႈအတတ္၊

13.ေဇာတိ- ဟူးရားနကၡတ္အတတ္၊

14.မာယာ-လွည့္ပတ္တတ္ေသာအတတ္၊ (မ်က္လွည့္အတတ္)

15.ဆႏၵ- ဆန္းက်မ္းအတတ္၊

16.ေကတု- သံတမန္အတတ္၊

17.မႏၲာ- မႏၲန္အတတ္၊ ဂါထာစုတ္ အတတ္၊

18.သဒၵါ- သဒၵါက်မ္းအတတ္၊ ဗ်ာက႐ုဏ္းအတတ္၊ (ေလာကနီတိ)

Credit to သုတကမာၻ

Post Author: Ma Ma Lay