မိတ္ေဆြစစ္ကုိ ရွာေဖြျခင္း

မိတ္ေဆြစစ္ကုိ ရွာေဖြျခင္း

တစ္ခါကလယ္သမားတစ္ဦးႏွင့္မုဆုိးတစ္ဦးသည္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။လယ္သမားမွာဘဲမ်ားေမြးျမဴးထားျပီးမုဆုိးမွာမူအမဲလုိက္ေခြးမ်ားေမြးျမဴထား၏။ထုိေခြးမ်ားသည္မၾကာခဏဆုိသလုိလယ္သမားအိမ္သုိ႕က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျပီး ျခံထဲရွိဘဲမ်ားကုိကုိက္ျဖတ္စားေသာက္ေလသည္။လယ္သမားကေခြးမ်ားကုိေလွာင္ထားေပးရန္အၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္းမုဆုိးမွာ ေခြးမ်ားကုိ ေသခ်ာထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိေပ။

သည္းမခံႏူိင္သည့္အဆုံး လယ္သမားၾကီးသည္ ရြာသူၾကီးထံ ေခြးမ်ားကုိ အေရးယူေပးဖုိ႕ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ရြာသူၾကီးက

”တကယ္လုိ႕အေရးယူေပးလုိက္ရင္ခင္ဗ်ားမွာမိတ္ေဆြေကာင္းအိမ္နီးခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ေလ်ာ့သြားႏူိင္ျပီး ရန္သူတစ္ေယာက္တုိးလာႏူိင္တယ္ “

။ ရန္သူတစ္ေယာက္နဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ခ်င္သလား . မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႕အိ္မ္နီးခ်င္းျဖစ္ခ်င္သလား”။သူက
” မိတ္ေဆြနဲ႕ပဲ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ “ လုိ႕ ေျဖလုိက္တ
”ဒီလုိဆုိ ကၽြ န္ေတာ္ရဲ႕အၾကံဥာဏ္ကုိ လုိက္နာရမယ္။ အသင္ရဲ႕ဘဲေတြ မဆုံးရႈံးေစသလုိ မိတ္ေဆြေကာင္း
တစ္ေယာက္တုိးလာလိမ့္မယ္။

သုိ႕ႏွင့္လယ္သမားၾကီးမွာသူၾကီးေျပာတဲ့အတုိင္းအိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းအလွဆုံးဘဲသုံးေကာင္ကုိေရြးျပီးမုဆုိးအားလက္ေဆာင္ေပးလုိက္ေလသည္။ထုိအခါမုဆုိးလည္းရရွိထားေသာဘဲမ်ားကုိ ေခြးကုိက္မည္စုိးေသာေၾကာင့္ေခြးမ်ားကုိ ေလွာင္ထားေလေတာ့သည္။

လယ္သမားအားလညး္ေက်းဇူးတင္ျပီးမိမိအမဲလုိက္ရာမွရလာေသာအသားမ်ားကုိလဲေ၀ငွတတ္လာသည္။လယ္သမားလဲ ျခံထြက္သီးႏွံမ်ားဘဲဥမ်ားလက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးကမ္းခဲ့သည္။တေျဖးေျဖးႏွင့္ခ်စ္ခင္မႈ႕မ်ားဖလွယ္ၾကရင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာအိမ္နးီခ်င္းမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ကုိယ္လုိခ်င္တာကုိပဲဦးစားမေပးသင့္ပါဘူး။ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားျပီးသူ႕အတြက္လဲထည့္စဥ္းစားေပးပါ။ရန္သူတစ္ေယာက္လုိ႕ထင္ခံရရင္ပထမဆုံးအက်ဳိးဆက္ကအမုန္းခံရျခင္းပဲ။ေလာကလူသားအာလုံးဟာအမုန္းခံဘ၀ကုိ ေရာက္ခ်င္တဲ့သူတစ္ေယာက္မွမရွိၾကသလုိလူေတြရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ဘ၀ကုိမေရာက္ခ်င္ၾကတဲ့သူဆုိတာလည္းတစ္ေယာက္မွမရွိပါဘူး။ကုိယ့္မွာရန္သူတစ္ေယာက္ရွိေနရင္ေတာင္မ်ားတယ္လုိ႕ဆုိရမွာ ျဖစ္ျပီးမိတ္ေဆြဦးေရ(၅၀)ရွိေနရင္ေတာင္နည္းတယ္ဟုပင္ဆုိရမွာပါ။ထုိေၾကာင့္ရန္သူဆုိတစ္ေယာက္မွမရွိေလ ေကာင္းေလပါပဲ။

Credit – Original Writer

Post Author: Ko Sai