လက္ဆစ္ခ်ိဳးရင္

လက္အဆစ္ ခ်ိဳးျခင္းက အဆစ္ ေရာင္နာ ျဖစ္ႏိုင္လားလို႔ ေမးခြန္းမ်ား ရွိခဲ့ ဖူးပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ လက္ဆစ္ ခ်ိဳးျခင္းက အဆစ္ေရာင္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ သူ႔မွာလည္း ဆုိးက်ိဳးေတာ့ ရွိပါတယ္။

လက္ဆစ္ခ်ိဳးလို႔ အသံျမည္တယ္ဆုိတာ ယင္းအရုိး အဆစ္ေတြၾကားက တစ္ရႈးမ်ား ပ်က္ဆီး သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဆစ္တစ္ခါ ခ်ိဳးတိုင္း ယင္း အဆစ္ေတြၾကားက ျခင္ဆီမ်ား အေပၚလည္း သက္ေရာက္မွု ရွိပါတယ္။

အဓိက ကေတာ့ ဆဲလ္တစ္ရွဳး မ်ားအား ေသေစပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးကေတာ့ ယင္းအဆစ္မ်ား အားနည္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ခ်ိဳး တယ္ရယ္လုိ႔ မဟုတ္ပဲ ခ်ိဳးတဲ့ အဆစ္မ်ား အားလံုးဟာ အၾကိမ္ေပါင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားလာရင္ အားနည္းလာျပီး အသက္ၾကီးလာရင္ ေလျဖတ္ဖို႔ ပိုအခြင့္အလွမ္း မ်ားတယ္လို႔ ေဆးပညာရွင္ မ်ားက ဆိုထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Credit to: medic-facts

Post Author: Ko Sai