အရင္းအနီးနည္း စီးပြားေရး စာဆိုု

အရင္းအနီးနည္း စီးပြားေရး စာဆိုု

အခုုအခါမွာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ စီးပြားေရးကိုု စိတ္၀င္စားလာၾကတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားစြားေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာက္၀ိုုင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပြဲစားတန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္လူရြယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုုပ္ရွားေနတာကိုု သတိျပဳမိပါတယ္။ အလြန္ေက်နပ္အားရစရာေကာင္းပါတယ္။

စီးပြားေရးလုုပ္ေတာ့မယ္ဆိုုရင္ စီးပြားေရးနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ အေတြးအေခၚ ေတြရိွပါတယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမူေတြရိွပါတယ္။ စီးပြားေရး လုုပ္တတ္တဲ့လူမ်ဳိးေတြမွာ အေတြ႔အႀကံဳ အရေသာ္၄င္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမူ အရေသာ၄င္း အနယ္ထိုုင္ခဲ့တဲ့ စာဆိုုေတြရိွတတ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဘာသာျပန္လိုုက္တာက တရုုတ္လူမ်ဳိးတိုု႔ရဲ႕ အရင္းအနီးနည္း စီးပြားေရး စာဆိုု ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုုးတည့္ပါေစလိုု႔ စုုေတာင္းပါတယ္။

၁။ဆိုုင္ေနရာေကာင္းျခင္းဟာ ဆိုုင္အႀကီးအငယ္ထက္ ပိုုမိုုအေရးႀကီးပါတယ္။ေရာင္းကုုန္ရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ ဆိုုင္ေနရာထက္ ပိုုအေရးႀကီးေနတတ္ျပန္တယ္။

၂။ စကားခ်ဳိခ်ဳိသာသာ ေစ်းေရာင္းတတ္ျခင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရာင္းခ်ၿပီး ၀န္ေဆာင္မူေပးႏိုုင္ျခင္းက ေဖာက္သည္ကိုု ပိုုမိုု ခုုိင္ၿမဲေစပါတယ္။

၃။ အရင္းအနီးနည္းျခင္းကိုု စိုုးရိမ္ျခင္းထက္၊ ယံုုၾကည္မူ နည္းပါးျခင္းကိုု ပိုုမိုု စိုုးရိမ္သင့္ပါတယ္။

၄။ ဆိုုင္ကိုု လွလွပပ ခင္းက်င္းတတ္ျခင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနည္းငယ္ရူပ္ပြေနတဲ့ ဆိုုင္ငယ္ကေလးမ်ားဟာ ပိုုမိုုေရာင္းေကာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ေစ်းခ်ဳိတယ္ဆိုုတာကိုု ၀ယ္ယူသူမ်ားက ထင္ျမင္သြားေစလိုု႔ပါ။

၅။ ၀ယ္ယူသူကိုု ေတာက္ေလ်ွာက္လိုုက္ကပ္ေနတာမ်ဳိး၊ မ၀ယ္မခ်င္း ေျပာဆိုုေနတာမ်ဳိး ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

၆။ ပိုုက္ဆံ တစ္က်ပ္သံုုးႏိုုင္တဲ့ စားသံုုးသူဟာ ပိုုက္ဆံ တစ္ရာသံုုးႏိုုင္တဲ့ စားသံုုးသူထက္ စီးပြားတက္ဖိုု႔ ပိုုေထာက္ကူတတ္တယ္။ ပိုုတန္ဖိုုးရိွတယ္။

၇။ ပိုုက္ဆံလည္ပတ္မူ ျမန္ဆန္ပါေစ၊ ၁၀၀ က်ပ္အႀကိမ္ ၁၀ ခါ လည္ပတ္ရင္ ၁၀၀၀ ျဖစ္သြားပါတယ္။

၈။ စားသံုုးသူရဲ႕ ေရွ႕ မွာ ဆိုုင္၀န္ထမ္းကိုု ဆဲဆိုု အျပစ္တင္ျခင္းဟာ စားသံုုးသူကိုု ထြက္ေျပးေစပါတယ္။

၉ ။ လက္ကားေဖါက္သည္ကိုု အမ်ဳိးလိုု သေဘာထားပါ။ တတ္ႏိုုင္သမ်ွ သူတိုု႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုုခ်က္ကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။

၁၀။ ေရာင္းကုုန္ပစၥည္း ျပတ္သြားတယ္ဆိုုတာ ေဖါက္သည္ကိုု လစ္လ်ဴရႈတာ ၊ေစာ္ကားတာနဲ႔ အတူတူပဲ။

၁၁။ ေစ်းႏူန္းတစ္ခုုတည္း ျဖစ္ပါေစ။ ေစ်းေလ်ွာ့ေရာင္းခ်ျခင္းဟာ ရူပ္ေထြးမူကိုု ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။ ကတိကိုု ထိခိုုက္ႏိုုင္ေစပါတယ္။

၁၂။ ဘယ္သူ႔ကိုုမွ အတင္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုုပ္ပါႏွင့္၊ စားသံုုးသူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပစၥည္းကိုု ေရာင္းခ်ေနတာ မဟုုတ္ပါ။ စားသံုုးသူ အက်ဳိးရိွေစတဲ့ ပစၥည္းကိုု ေရာင္းခ် ေနတာပါ။

၁၃။ စကၠဴ တစ္ရြက္ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ လက္ေဆာင္ကိုု လူတိုုင္းနွစ္သက္တတ္ပါတယ္။

၁၄။ ကေလးမ်ားဟာ ေက်းဇူးရွင္ပါ။ စားသံုုးသူမ်ားက ကေလးကိုု ေခၚေဆာင္လာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးေစ်းလာ၀ယ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အထူးဂရုုစိုုက္ေပးပါ။

၁၅။ အသစ္ထြင္ပါ။ ဆိုုင္ကိုု ဆြဲေဆာင္စရာ ျဖစ္ေအာင္ အၿမဲ ႀကိဳးစားပါ။

၁၆။ အေရာင္းအ၀ယ္ ႀကီးႀကီး ေသးေသး အစြမ္းကုုန္ ႀကိဳးစားပါ။ ဆိုုင္တစ္ခုုလံုုး အသက္ရွင္ေနပါေစ။စားသံုုးသူ ဆိုုတာ လာေရာက္စုုရံုုးေအာင္ စြဲေဆာင္လိုု႔ ရပါတယ္။

Aung Ko Latt

Post Author: Ma Ma Lay