ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အက္ေဆး မေရးတတ္

ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အက္ေဆး မေရးတတ္

စာေမးပြဲရမွတ္အတြက္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ပညာေရးစနစ္ ဖ်က္ဆီးမွႈေတြေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တက္စ ေက်ာင္းသားမ်ား အက္ေဆး မေရးတတ္ဟု ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွ ဆရာမ်ားက ယခုတပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စာေမးပြဲရမွတ္အတြက္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ပညာေရးစနစ္က ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေရးအသား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ယိုယြင္းေနေစလွ်က္ ရွိသည္ဟု ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာခဲ႔သည္။

စာေမးပြဲေအာင္ေရးအတြက္ အက္ေဆးကို ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံအတိုင္း ေရးသားခဲ့ရ ေသာေၾကာင့္ ဘြဲ႔ႀကိဳေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပင္ကိုယ္အႏုပညာစြမ္းရည္ကို ျပသရန္ အခက္အခဲ႐ွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသက္ ၁၁မွ ၁၈ အရြယ္အထိ ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာ သမားရိုးက် ပံုစံေသမ်ား အတိုင္း ေရးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င္႔ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိၾကဟု ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္ စိန္႔ဂၽြန္းေကာလိပ္မွ ပါေမာကၡ ေရာဘတ္ တြမ္က သတိေပးေျပာခဲ့သည္။

ဂြန္ဗီလီႏွင့္ ကိုင္းယာ့ ေကာလိပ္မွ ေျမထဲပင္လယ္ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒးဗစ္ အဘူလာဖီယာကလည္း အလြန္႔ အလြန္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ပင္ ယခင္က အည့ံဆံုးေက်ာင္းသားမ်ားမွာပင္ “ျဖစ္ဖူးခဲ့ဖူးလိမ့္ မည္မဟုတ္ေသာ” “အခက္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုး”ေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

(Politeia think tank က ဦးစီးက်င္းပခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတခုမွ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္) ဤအျမင္မ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာေနလွ်က္ရွိစဥ္မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မသင္မေနရ ပညာေရးကို သင္ၾကားၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ သခ်ၤာ မကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ အလုပ္႐ွင္မ်ား၏ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔သည္ three-Rs (ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာရည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာအဖြဲ႔)၏ ထပ္ေလာင္းသင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ ဆည္းေပးေနရေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ေလ့လာခ်က္တေစာင္အရ သိရွိရသည္။

လန္ဒန္အလယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတခုမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ၌ ပါေမာကၡ တြမ့္က ဘြဲ႔ၾကိဳ ေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စာေမးပြဲေအာင္ရံုမွ်အတြက္သာ အက္ေဆးေရးသားျခင္းကို သင္ယူခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

“ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အက္ေဆးေတြထဲမွာ က်ေနာ္သတိျပဳမိတဲ့ အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ အက္ေဆးးကို ပံုစံအတိုင္းေရးခိုင္းတာေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့တယ္ ဆိုတာပါဘဲ”ဟု သူက ဆိုပါသည္။ “အက္ေဆးေမးခြန္းကို ေျဖၾကားေရးမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း၊ သတ္မွတ္ထား တဲ့ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရွ ႔ေနာက္အစီအစဥ္နဲ႔ ေရးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားတယ္။

မိမိစိတ္ကူးနဲ႔ မိမိ ေရးခိုင္းတာ (တနည္းအားျဖင့္) ဆန္းလည္းဆန္းသစ္ သဘာ၀လည္း က်တဲ့ နည္းနဲ႔ ေရးေစတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ိဳးက အမ်ားၾကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေတာ္ေတာ့္ကို ျမင္သာတဲ့ ကိစၥပါ” “ဘြဲ႔ႀကိဳ ေက်ာင္းသားေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ၊ ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္ကို ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာင္ အက္ေဆး ဘယ္လိုေရးရမလဲဆိုတာ သိပံုမရေၾကာင္း ျမင္လို႔မဆံုးျဖစ္ေနတာကို ရတက္မေအးျဖစ္မိ ပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ ပါေမာကၡ အဘူလာဖီယာက ဆိုသည္။

“စာအင္မတန္ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ အက္ေဆးေရးသားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဟိုးအရင့္ အရင္အခါတုန္းက စာညံ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြထဲမွာေတြထဲမွာေတာင္ မေတြ႔ခဲ့ရဖူးတဲ့ အခက္ အခဲမ်ိဳးေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနၾကရတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါဘဲ”ဟု သူက ေျပာသည္။

အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းမွာ “စာေမးပြဲအတြက္ သင္ၾကားေပး”ခံရျပီးေနာက္တြင္ မတန္တဆမ်ားျပားလွ ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္ရ စာေမးပြဲမ်ား (GCSEs)ႏွင့္ A အဆင့္စာေမး ပြဲ မ်ားတြင္ Aအဆင့္မ်ား ရေနၾကသည္ဟု စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႔၏ အၾကီးအကဲေဟာင္းက လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္း ပါတ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ထိပ္တန္းရမွတ္ေၾကာင့္ အလိုလို ထိပ္တန္းေက်ာင္းသားျဖစ္လာေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္” အဆင့္ သတ္မွတ္ေရးစနစ္ကို အကုန္အစင္ေျပာင္းလဲပစ္သင့္သည္ဟု စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႔ကို (၄)ႏွစ္တာ ဦးစီးခဲ့သူ ဂ်ယ္ရီ ဂ်ာဗစ္က ဆိုပါသည္။
အက္ေဆးေရးသားရာ၌ “အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေပးရမည္”ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ား သည္ စာေမးပြဲမွာ အဆင့္ေကာင္းေကာင္းရေရးအတြက္ မဲတင္းေနၾကေသာ ေၾကာင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပးေရးတြင္ အခက္ေတြ႔ေနၾကသည္ဟု ပါေမာကၡ အဘူလာဖီယာက ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ေက်ာင္းသားေတြက အမွတ္ေပးစနစ္ကို သိေနၾကေတာ့၊ ဒါဟာ Aအဆင့္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ ့နည္းလမ္းျဖစ္ ေနတယ္”ဟု သူကဆိုပါသည္။ “ဒါက ပညာေရးရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မဟုတ္တာ”ဟုလည္း သူက ေျပာေသးသည္။ “က်ေနာ္တို႔လုပ္ရမွာက ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာေပးဖို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းေရး သားေစတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ျပဳစုသူေတြကလည္း ေမးေနက်အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ နည္းနည္းလႊဲျပီး ေမးဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္”

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ စက္ရုပ္မ်ားႏွင့္ တေန႔တျခားပို၍ ပို၍ တူလာေနလွ်က္ရွိျပီး၊ ကေလးမ်ားအား စာေမးပြဲေအာင္ေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနၾကသည္ဟု အစိုးရ အၾကံေပး အရာရွိတဦးျဖစ္သူ ဂၽြန္ မက္ကင္ေတာ့က ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။

မစၥတာ မက္ကင္ေတာ့သည္ တိုနီဘလဲ၏ သားႏွစ္ေယာက္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကေသာ လန္ဒန္အေနာက္ပိုင္းရွိ လန္ဒန္ ေဟာေျပာမႈ အတတ္သင္ေက်ာင္း(London Oratory School) ၏ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာေဟာင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား သင္ရိုးညြန္းတမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ဇယား (league tables) တို႔၏ အလိုအတိုင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ လိုက္နာေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ ခုလိုအေျခမ်ိဳး ဆိုက္ေနၾကရတာဟာ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ “က်ေနာ္ေတြ႔ရတာကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ စက္ရုပ္ ဆန္သည္ထက္ ဆန္လာေနၾကတယ္။ အမ်ိဳး သား သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ ေရးျပထားတဲ့အတိုင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ လိုက္နာ သင္ၾကား ေနၾကတယ္။

ေက်ာင္းမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ ခ်က္ဇယား (league tables)တို႔ ဘာတို႔ရဲ႔ အလိုအတိုင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ သင္ၾကားေနၾကတယ္။ သင္ၾကားခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ထိေရာက္တဲ့ သင္ၾကားခ်က္မ်ိဳးေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။ ကေလးေတြကို အခ်က္အလက္ေတြ တပံုတပင္ၾကီး သင္ၾကားေပးေနၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါနဲ႔ လံုး၀မကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဘဲ။ လာမယ့္စာေမးပြဲ အတြက္ အနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ေတြေလာက္ဘဲ သင္ၾကားေပးေနၾကတယ္” ဟုလည္း ေျပာခဲ႔သည္။

Credit to Maukkha

Post Author: Ma Ma Lay