World Motivating Quotes ကမာၻ ေက်ာ္စိတ္ ဓာတ္ ခြန္အား သာဓကမ်ား

World Motivating Quotes ကမာၻ ေက်ာ္စိတ္ ဓာတ္ ခြန္အား သာဓကမ်ား

လူတေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တက္ၾကြမႈကုိျဖစ္ေစတာကေတာ့ ထုိသူ၏ အျမင္ႏုိင္တဲ့ စိတ္ရဲ႕အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “Only One But Lion” ျခေသၤ့လုိစိတ္မ်ိဳး တေကာင္တည္းပဲ သုိ႔ေသာ္ခြန္အားအျပည့္ပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ အတုိင္းအဆမရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္စြမ္းအား၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြကိုျဖစ္ေစတဲ့ (Motivation – စိတ္ဓါတ္ခြန္အား) ေတြထဲမွ ကမၻာမွာထင္ရွားတဲ့ Motivation Quotes သာဓကမ်ားႏွင့္ စိတ္ခြန္အားေပး မွ်ေ၀ေရးသားလုိက္ပါတယ္။
No one can go back and change a bad beginning. But, anyone can start now and create a successful ending – မည္သူမွ ဆုိးရြားေသာစတင္မႈႏွင့္အတိတ္ဆီကုိ ျပန္မစတင္ႏုိင္ပါဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ လူတုိင္းလက္ရွိအေနအထားမွ တဆင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့အဆုံးသတ္မႈေတြကုိေတာ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending (Accept the pain and get ready for Success): ေအာင္ျမင္ေသာ လူတုိင္းမွာ နာက်င္စရာေကာင္းေသာ ပုံျပင္ေတြရွိတက္စျမဲပါပဲ။ နာက်င္စရာ ေကာင္းတဲ့ ပုံျပင္တုိင္းဟာလည္း ေအာင္ျမင္စြာအဆုံးသတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နာက်င္မႈေတြကုိေပးဆပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ လဲယူလုိက္ပါ။
If you miss an opportunity, don’t fill the eyes with tears, it will hide again another better opportunity in front of you: တခုခုဆုံးရႈံးသြားတဲ့အခါ သင့္မ်က္လုံးထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔မျပည့္ေစပါနဲ႔၊ ေနာက္ထပ္ပုိေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုသာ ထပ္ေပၚလာရင္ သင့္ရဲ႕မ်က္ရည္ေတြက ထုိအခြင့္အေရးေတြကုိ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစပါလိမ့္မယ္။
If a problem can be solved, no need to worry about it. If a problem can’t be solved still worry on: ျပႆနာကုိ သင္ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ထပ္ၿပီးစုိးရိမ္စရာမလုိေတာ့ပါဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ထုိျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးသေရြ႔ ထပ္ၿပီးစိုးရိမ္မႈေတြရွိေနဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာရွိေနရင္ ယခုေျဖရွင္းလုိက္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။
“Changing the Face” can change nothing. But, “Facing the Change” can change everything: မ်က္ႏွာေလးပဲ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းဟာ ဘယ္အရာကုိမွ မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ရင္ဆုိင္လုိက္ျခင္းကသာ အရာအားလုံးကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
Mistakes are painful when happened. But, years’ later collection is called “Life Experiences” which lead to success: အမွားဆုိတာ ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ နာက်င္စရာေတြပါပဲ၊ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ေတြၾကာလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအမွားေတြက ဘ၀အေတြ႔အၾကဳံေကာင္းေတြ ျဖစ္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈဆီ ဦးတည္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
Depleted stone become status. So, more pain you get will become more value: ထုဆစ္ပါမ်ားတဲ့ ေက်ာက္တုံးေတြဟာ တန္ဖုိးရွိတဲ့ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ထုျဖစ္လာႏုိင္သလုိ၊ သင့္မွာ နာက်င္မႈမ်ားမ်ားရွိေလေလ ပုိၿပီးတန္ဖုိးရွိလာေလေလပါပဲ။
Don’t disappoint if people refuse to help you. They said “NO” because of them “You did it yourself”, thanks to them: လူေတြက သင့္အေပၚမွာ မကူညီတဲ့အခါ စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔၊ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ မကူညီမႈေၾကာင့္သာ ကုိယ္တုိင္အရာအားလုံးကုိ ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ေပးလုိက္ပါ။
Never give-up, the beginning is always the hardest. I may not be there yet, I was closed than yesterday to my Goal: ဘယ္ေတာ့မွ အရႈံးမေပးလိုက္ပါနဲ႔၊ အစဆုိတာဟာ ခက္ခဲ့တဲ့သေဘာအျမဲရွိတက္ပါတယ္။ ဤေနရာမွာပဲ သင္အျမဲမရွိႏုိင္ပါဘူး မေန႔ကထက္စာလွ်င္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆီ တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာပါၿပီ။
Credit to EntrepreneurSME

Post Author: Ko Sai