သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ သတိမထားမိမႈမ်ား

စက္မႈလက္မႈထြန္းကားေနတဲ့ သိပၸံေခတ္ၾကီးမွာ လူသားေတြရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကလည္း အံ့မခန္းပါဘဲ။ လူေတြအသံုးျပဳဖို႕အတြက္ အမ်ဳိးအမည္မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ အိမ္သံုးပစၥည္းပစၥယ ေတြကလည္း အမ်ားသားလား။ တီထြင္ဖန္တီးတဲ့ ပည…

ေျမႀကီး အစိုဓာတ္ ဆုံးရွံဳးမွဳကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္နည္းလမ္း သုံးသြယ္

၁။သစ္ေဆြးဓာတ္ ထည့္ၿပီးေရထိန္းထားနိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ပါ။ သစ္ေဆြးဓာတ္ဆိုတာ ေဈးႀကီးေပးၿပီး ဝယ္ယူရတဲ့  ဓာတုေျမၾသဇာေတြျဖစ္တဲ့ ပုလဲေတြ၊ တီစူပါေတြထဲမွာ မပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သစ္ရြက္ေဆြး၊ အမွိုက္ေဆြး၊ ေျမေဆြ…