စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားသိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အုပ္စု(၂) စုခြဲျခားထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဓာတု ေျမၾသဇာမ်ား (chemical fertilizer) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး ဓာတု ပ…

ေျမႀကီး အစိုဓာတ္ ဆုံးရွံဳးမွဳကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္နည္းလမ္း သုံးသြယ္

၁။သစ္ေဆြးဓာတ္ ထည့္ၿပီးေရထိန္းထားနိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ပါ။ သစ္ေဆြးဓာတ္ဆိုတာ ေဈးႀကီးေပးၿပီး ဝယ္ယူရတဲ့  ဓာတုေျမၾသဇာေတြျဖစ္တဲ့ ပုလဲေတြ၊ တီစူပါေတြထဲမွာ မပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သစ္ရြက္ေဆြး၊ အမွိုက္ေဆြး၊ ေျမေဆြ…

စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ပင္လယ္ေရနွင့္ ဆားၾကမ္း အသံုး၀င္ပံု

ပင္လယ္ေရ ခ်ိဳဟန္ဂ်ဴ pdf ဖိုင္ တခုကေန ေတြ႕ရွိလို႔ ကြၽန္ေတာ္ အရမ္း သေဘာက်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ ပင္လယ္ေရ နဲ႕ ဆားၾကမ္းကို ေကာင္းက်ိဳးေကာ ဆိုးက်ိဳးပါ ေတြးမိခဲ့ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ယာ…