ေျမႀကီး အစိုဓာတ္ ဆုံးရွံဳးမွဳကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္နည္းလမ္း သုံးသြယ္

၁။သစ္ေဆြးဓာတ္ ထည့္ၿပီးေရထိန္းထားနိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ပါ။ သစ္ေဆြးဓာတ္ဆိုတာ ေဈးႀကီးေပးၿပီး ဝယ္ယူရတဲ့  ဓာတုေျမၾသဇာေတြျဖစ္တဲ့ ပုလဲေတြ၊ တီစူပါေတြထဲမွာ မပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သစ္ရြက္ေဆြး၊ အမွိုက္ေဆြး၊ ေျမေဆြ…