ကေလးမ်ား ကိုပိုမို ရင့္က်က္လာေအာင္ ဒီလိုပ်ဳိးေထာင္ၾကပါတယ္

ကေလးမ်ား ကိုပိုမို ရင့္က်က္လာေအာင္ ဒီလိုပ်ဳိးေထာင္ၾကပါတယ္ ၁။ ကေလးကို သင့္ေတာ္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးပါ။ ၂။ ကေလးကို ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္တဲ့ အခြင့္အေရး ေပးပါ။ ၃။ သူတို႔ ႏွစ္သက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ႏွဲ႔ ေပါင္းပိုင္ခြင့္၊ အတူကစားခြင့္ ေပးပါ။ ၄။ သူတို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးပါ။ ၅။ သူတို႔ ႏိုင္နင္းတဲ့ အိမ္မူ ကိစၥ အခ်ဳိ႔ ကို လုပ္ခုိင္းပါ။ ကိုယ့္အက်ီၤကို ေလွ်ာ္ခုိင္းတာမ်ဳိး၊ ထမင္းခ်က္ခိုင္းတာမ်ဳိး ။ ၆။ အေျခအေန ျဖစ္ႏို္င္မယ္ဆိုရင္ ကေလးရဲ႔ လက္ရာေတြကို ျပသႏိုင္ဖို႔ အိမ္မွာ ျပသစင္ တစ္ခုထားသင့္ပါတယ္။ ရ။ ကေလး တကယ္သိခ်င္လို႔ ေမးလာတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီး ေျဖၾကားသင့္ပါတယ္။ […]

ကေလးမ်ား ကိုပိုမို ရင့္က်က္လာေအာင္ ဒီလိုပ်ဳိးေထာင္ၾကပါတယ္

ကေလးမ်ား ကိုပိုမို ရင့္က်က္လာေအာင္ ဒီလိုပ်ဳိးေထာင္ၾကပါတယ္ ၁။ ကေလးကို သင့္ေတာ္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးပါ။ ၂။ ကေလးကို ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္တဲ့ အခြင့္အေရး ေပးပါ။ ၃။ သူတို႔ ႏွစ္သက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ႏွဲ႔ ေပါင္းပိုင္ခြင့္၊ အတူကစားခြင့္ ေပးပါ။ ၄။ သူတို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးပါ။ ၅။ သူတို႔ ႏိုင္နင္းတဲ့ အိမ္မူ ကိစၥ အခ်ဳိ႔ ကို လုပ္ခုိင္းပါ။ ကိုယ့္အက်ီၤကို ေလွ်ာ္ခုိင္းတာမ်ဳိး၊ ထမင္းခ်က္ခိုင္းတာမ်ဳိး ။ ၆။ အေျခအေန ျဖစ္ႏို္င္မယ္ဆိုရင္ ကေလးရဲ႔ လက္ရာေတြကို ျပသႏိုင္ဖို႔ အိမ္မွာ ျပသစင္ တစ္ခုထားသင့္ပါတယ္။ ရ။ ကေလး တကယ္သိခ်င္လို႔ ေမးလာတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီး ေျဖၾကားသင့္ပါတယ္။ […]

ကေလးကို လမ္းညြန္ဆံုးမရန္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အခ်ိန္အခါမ်ား

ကေလးကို လမ္းညြန္ဆံုးမရန္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အခ်ိန္အခါမ်ား “ဒီလိုအခ်ိန္အခါ မ်ဳိးမွာ ကေလးကို မဆံုးမပါနဲ႔ “ လို႔ ေရးၿပီးတင္လိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဆံုးမသင့္သလဲ လို႔ ေမးျမန္းလာၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကေလးကို ဆံုးမတာဟာ မွားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ရပ္တန္႔ဖို႔ရယ္၊ လမ္းမွန္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ဖို႔ရယ္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔ရယ္ စသည္႔ ေစတနာ(သို႔) မူလရည္ရြယ္ရင္းစိတ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆံုးမျခင္းထက္ ထိေရာက္ဖို႔ အက်ဳိးရိွဖို႔ ကို ပိုမို အေလးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ရင္ ဆံုးမေလ၊ ဆိုးေလ ဂ်ာေအးကို သူအေမရိုက္သလို ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ ကေလးကို ဆံုးမဖို႔ထက္ လမ္းညြန္ဖို႔ကို ပိုမို အသားေပး ေရးသားေဖၚ ျပလိုက္ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္သူမ်ား အသံုး၀င္ ႏိုင္ၾကပါေစ။ ကေလးမ်ားကို လမ္းညြန္ ဖို႔ […]

သားသမီးမ်ားကို ဒီအက်င့္ေလးေတြ ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားၾကပါ

သားသမီးမ်ားကို ဒီအက်င့္ေလးေတြ ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားၾကပါ

သားသမီးမ်ားကို ဒီအက်င့္ေလးေတြ ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားၾကပါ မိဘတိုင္းဟာ သားသမီးေတြကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူတစ္လံုး သူတစ္လံုး ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕ အမူအက်င့္ဟာ ဘ၀ကၾကမၼာနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြက္ေနတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အက်င့္ေလးမ်ားကို သားသမီးေတြ ငယ္စဥ္အခါက ပ်ဳးိေထာင္ေပးသင့္တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက ညြန္ျပထားပါတယ္။ ၁။ ေျပာတဲ့အတိုင္းတကယ္လုပ္တယ္။ ( ကတိတည္ျခင္း ) ကတိတည္ျခင္းဟာ လူ႔ဘ၀မွာ အေျခခံအက်ဆံုး နဲ႔ အလိုအပ္ဆံုး ေသာအမူအက်င့္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ကတိမတည္တဲ့လူဟာ မတိုးတက္ႏိုင္ပါဘူး။ ၂။ စိတ္ရွည္ရွည္နားေထာင္တတ္တယ္။ ( သူတစ္ပါးအားေလးစားတတ္ျခင္း ) တစ္ဘက္သားစကားကို ေလးေလးစားစား စိတ္ရွည္ရွည္ နားေထာင္ေပးတတ္ျခင္း အက်င့္ဟာ ယဥ္ေက်းျခင္းရဲ႕ အေျခခံအမူအက်င့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚ နဲ႔ အသိဥာဏ္ေတြကို လကၡံရရိွဖို႔ အေထာက္အကူအျပဳဆံုး အမူအက်င့္ျဖစ္ပါတယ္။ ၃။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာတတ္တယ္။ ( […]

ေမြးစကေလးငယ္မ်ား၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား

ေမြးစကေလးငယ္မ်ား၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား

ေမြးစကေလးငယ္မ်ား၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ အမွတ္တရျဖစ္ေနေစမည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘ၀လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နူးညံ႔ေသးငယ္သည့္ကေလးေလးသည္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သင္ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မ်ားသည္ သင္ကိုယ္တိုင္ မသိခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ေလးမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို သုေတသနျပဳ ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ • ကေလးငယ္မ်ားကို စကၠန္႔တိုင္းတြင္ ေမြးဖြားျခင္း တစကၠန္႔တိုင္းတြင္ ေလာကႀကီးထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို သင္သိပါသလား။ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းပါသည္။ တစ္မိနစ္တြင္ ကေလး ၂၂၅ ေယက္။ တစ္ကၠန္႔တြင္ ၄.၃ ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္း ခံရပါသည္။ (Source : United States Census Bureau) • ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေမြးစမွာပင္ မိခင္အသံကို မွတ္မိျခင္း […]

ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေလးေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ရိွတဲ့အတုိင္း ရင္ဖြင့္ေစခ်င္ရင္ 

ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေလးေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ရိွတဲ့အတုိင္း ရင္ဖြင့္ေစခ်င္ရင္ 

ကေလးမ်ားကို သူတို႔ေလးေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ရိွတဲ့အတုိင္း ရင္ဖြင့္ေစခ်င္ရင္ ကေလးမ်ား သင့္ကို သူတို႔ရဲ႕ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ကေလးေတြကို ေျပာျပေစခ်င္ရင္၊ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္… အနည္းဆံုးေတာ့ သင့္နဲ႔ သင့္ကေလး ဆက္ဆံေရး ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပသြား ပါလိမ့္မယ္။ ၁။ ခ်ီးက်ဴးစရာ အေၾကာင္းအရာ ေပၚေပါက္လာရင္ ရက္ရက္ေရာေရာ ခ်ီးက်ဴးေပးပါ။ ခ်ီးက်ဴးရတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ကေလးအား ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပပါ။ ခ်ီးက်ဴးသင့္ ခ်ီးက်ဴးထိုက္တယ္လို႔ ကေလးခံစားမိပါေစ။ ခ်ီးက်ဴးတဲ့ အေၾကာင္းအရာအားလံုး အမွန္ျဖစ္ဖို ႔လိုပါတယ္။ ၂။ ကေလးကို အေျပာနဲ႔မဟုတ္ပဲ၊ လက္ေတြ႔မွာ သူငယ္ခ်င္လိုျမင္ၾကည့္ၿပီး ေပါင္းၾကည့္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းပံုစံနဲ႔ေပါင္းရင္ ဆံုးမတာေတြ နည္းသြားၿပီး တိုင္ပင္တာေတြမ်ားသြားတယ္။ ၃။ ပုခုန္းေလးကို ပုပ္လိုက္၊ ေခါင္းကေလးကိုကိုင္လိုက္၊ မ်က္နာကေလးကိုပြတ္လိုက္၊ အခြင့္အခါ […]

ကံကူလက္လွည္႕

ကံကူလက္လွည္႕ ကြၽန္ေတာ္ တကၠသုိလ္တြင္ ဆရာတစ္ေယာက္အၿဖစ္ အမႈထမ္းခဲ႔ဘူးပါသည္။စာသင္ၾကားပုိ႕ခ်မႈတြင္လည္း အေၿပာအေဟာ အသင္အေကာင္းသည္ဟု အတန္အသင္႔ နာမည္ရခဲ႔ပါသည္။တကၠသုိလ္ မေရာက္ေသးမီကလည္း ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕ မုိးထိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းၿပဆရာ အၿဖစ္ႏွစ္ႏွစ္၊သုံးႏွစ္ခန္႔ အမႈထမ္းခဲ႔ဖူးပါေသးသည္။ ထုိစဥ္ကလည္း သင္ၾကားမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အတန္သင္႔ နာမည္ရခဲ႔သည္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၾကြား၀ါေနၿခင္းမဟု မထင္ပါႏွင္႔။ကြၽန္ေတာ္အဖုိ႕ ဘာမွ် ပင္ပင္ပန္းပန္းၾကိဳးစားမေနဘဲ အလြယ္တကူႏွင္႔ပင္ ထုိသုိ႔ အဆင္႔ေလာက္ထိေအာင္ ေရာက္နုိင္ခဲ႔သည္မွာ အမွန္ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ ေတာ္ရုံတန္ရုံ စာသင္ေကာင္းသည္ ဆုိေသာ ဆရာမ်ဳိးကုိလည္း …ေၾသာ္…..စာသင္ေကာင္းတယ္ ဆုိပဲ….. ဟုေအာက္႕ေမ႕လုိက္ရုံမွ်သာရွိပါသည္။ စာသင္ၾကားမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္ ေၾကာက္ဒူးတုန္ၿပီး လန္႔ေလာက္ေအာင္ၾကံဳခဲ႔ရသည္မွာ ၁၉၆၃ – ၆၄ တစ္၀ုိက္ေလာက္ဆီက ၿဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္က တကၠသုိလ္တြင္ဆရာ ၿဖစ္ေနပါၿပီ။တကၠသုိလ္ေက်ာင္းပိတ္၍ ကြၽန္ေတာ္႔ ဇာတိ ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕ […]

ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ကို အသည္းထဲ ႏွလံုးထဲအထိ ထည္႔ေပးတတ္ဖို႔ပဲလိုတာ

ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ကို အသည္းထဲ ႏွလံုးထဲအထိ ထည္႔ေပးတတ္ဖို႔ပဲလိုတာ မေန႔က သားတို႔အတန္းထဲက ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္က ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္သတဲ႔..။ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာပိုက္ဆံယန္း၈၀၀၀(ျမန္မာေငြတစ္သိန္းနီးပါး) ပါတယ္..။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အဲဒီေလာက္ေတာ႔ပါၾကတယ္ေလ..။ အိမ္ကသားကေတာ႔ ကိစၥမရွိရင္ အပိုမေဆာင္ဘူး..တစ္ေထာင္ေလာက္ပါလည္း သူကေအးေဆးပဲ..။ပိုက္ဆံအိတ္ေပ်ာက္တာေတာ႔ ဂ်ပန္ဆရာေတြဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကသလဲဆိုတာ အလြန္အမင္းစိတ္ဝင္စားလို႔သားကိုရေအာင္ေမးၾကည့္တာ…။ သားကျပန္ေမးတယ္..။”ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ ဘယ္လိုရွာသလဲ..?” ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္လား..ဆရာကေက်ာင္းသားတိုင္းရဲ႕အိတ္ေတြကိုလိုက္ဖြင္႔ (သို႔) အတန္းေခါင္းေဆာင္က အိတ္ေတြလိုက္စစ္ (သို႔) ယူတယ္လို႔ယူဆတဲ႔ေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး႐ံုးခန္းေခၚစစ္ (သို႔) ဘယ္သူလို႔ထင္သလဲလို႔ စာနဲ႔လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီးေမး…အဲဒါပဲေလ…။ “အတန္းပိုင္ဆရာက သိပ္အရွည္ႀကီးမေျပာဘူး…ပိုက္ဆံက၈၀၀၀လား…ကိုင္း ယူတဲ႔လူက ဘယ္ႏွစ္ရက္သံုးႏိုင္မလဲ…တစ္ရက္လား..ႏွစ္ရက္လား..တစ္ပတ္လား…သံုးေနတဲ႔ကာလမွာ မင္း ေပ်ာ္မလား..မင္းေပ်ာ္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ မင္းရဲ႕အတန္းေဖာ္က သူ႕ပိုက္ဆံအိတ္ေလးနဲ႔ ပိုက္ဆံ၈၀၀၀ကို သတိရၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနမွာကိုေတြးမိသလား. .မင္းစိတ္သန္႔သလား..တဒဂၤမဟုတ္ဘူးေနာ္…တစ္သက္လံုးစာကိုေျပာတာ..ဆယ္မိနစ္နားခ်ိန္ေပးမယ္..ခဏနားခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းထဲမွာလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနႏိုင္တယ္..ဆယ္မိနစ္ျပည္႔ရင္ ျပန္စမယ္..” ဆရာက အဲဒါပဲေျပာၿပီး အတန္းျဖဳတ္လိုက္တာ ေပ်ာက္တဲ႔ေကာင္ေလးရဲ႕ ဖိနပ္ေလာ႔ကာထဲကို ပိုက္ဆံ၈၀၀၀နဲ႔ ပိုက္ဆံအိတ္ျပန္ေရာက္ေနသတဲ႔…။ ဆရာ႔ moral educationက တယ္ထိသကိုး…။ဘာ ေလာကနီတိမွရြတ္ျပမေနဘူး..။Psycho […]

ကေလးမ်ားကိုု စာေတာ္ေစတဲ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား

ကေလးမ်ားကိုု စာေတာ္ေစတဲ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား

ကေလးမ်ားကိုု စာေတာ္ေစတဲ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား မိဘတိုုင္းလိုုလိုု ကိုုယ့္ကေလးကိုု စာေတာ္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။ စာထူးခြ်န္ေစခ်င္ေတာ့ က်ဴရွင္ေတြ၊ သင္တန္းေတြ နင္းကန္ပိုု႔ေပးတယ္။ အိမ္မွာ ဆရာေခၚသင္ေပးတယ္။ ဆရာေတြကိုု စုုၿပီး စာသင္၀ိုုင္းေထာင္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းေျပာင္းတယ္၊ ၿမိဳ႕ ေျပာင္းတယ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေတာ္ေစခ်င္ရင္ စာကိုုႀကိဳးစားရပါမယ္။ မိဘရဲ႕ အရိပ္အကဲ ေအာက္မွာ စာႀကိဳးစားျခင္းထက္ ကိုုယ႔္အသိနဲ႔ စာႀကိဳးစားျခင္းဟာ ပိုုမိုုေပါက္ေျမာက္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားကိုု စာႀကိဳးစားတဲ့ အက်င့္ေမြးထုုတ္ေပးႏိုုင္ရင္ က်ဴရွင္ေတြ၊ သင္တန္းေတြထက္ ပိုုမိုု ထိေရာက္ပါတယ္။ အက်င့္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္… အက်င့္ဆိုုတာဘာလဲ၊ အက်င့္ဆိုုတာ အႀကိမ္ႀကိမ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေလ့အထ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့ အေလ့အထ ရလာသလိုု၊ ဆိုုးတာကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္လုုပ္ရင္လည္း ဆိုုးတဲ့ အေလ့အထ စြဲကပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ […]

လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေသာ ကေလးငယ္တုိ႔၏ ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား

လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေသာ ကေလးငယ္တုိ႔၏ ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား

လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေသာ ကေလးငယ္တုိ႔၏ ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား မိဘေတြအေနနဲ႔ မိမိကေလးငယ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအဆင့္မွာ ထားရပါမယ္။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ခႏ္ၶာကုိယ္က ခုခံအားစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ ႏွာေစးတာ၊ ေခ်ာင္းဆုိးတာနဲ႔ အနည္းငယ္အဖ်ားရွိတာလုိမ်ဳိး အပယိက က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကုိ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသဖုိ႔ မလုိအပ္ေပမယ့္ တစ္ခါတေလမွာ ဒီျပႆနာေလးေတြကေန အစျပဳၿပီး ႀကီးႀကီးမားမားေရာဂါေတြအထိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာ ၁၀ မ်ဳိးကုိ မိဘေတြအေနနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားသင့္ဘဲ ဆရာ၀န္နဲ႔ အျမန္ျပသဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ————— ၁။ အဖ်ားႀကီးျခင္း ကေလးငယ္ေတြဟာ တုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ အေအးမိႏွာေစးတာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဖ်ားတတ္ပါတယ္။ အသက္ သံုးလကေန ေျခာက္လအထိ ကေလးငယ္ေတြက အဖ်ား ၁၀၁ ဒီဂရီေက်ာ္လြန္ခဲ့ရင္၊ အသက္ေျခာက္လေက်ာ္ကေလးငယ္ေတြက အဖ်ား ၁၀၃ ဒီဂရီေက်ာ္လြန္ခဲ့ရင္ အဖ်ားႀကီးတယ္လုိ႔ […]